Už iba v mysli pamätníkov zostávajú spomienky, ako cez kopec pešo kráčali do brodňanského kostola. Tí mladší si pamätajú plný autobus, ktorý každú nedeľu viezol veriacich na svätú omšu do Brodna. Možno už vtedy bila v srdci viacerých Snežničanov túžba po vlastnom kostole. Túžba sa stala skutočnosťou 17.septembra 1995, kedy bol slávnostne vysvätený Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Snežnici. Ale kto by si vtedy pomyslel, že Snežnica bude mať okrem vlastného kostola aj vlastného kňaza a snežnický kostol bude raz nosiť titul „farský kostol“? A predsa, 1. júla 2011, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bola žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom zriadená nová farnosť žilinskej diecézy, Farnosť Snežnica s filiálkou Oškerda. Historicky prvým správcom farnosti sa stal PhDr. Ján Vrbata, ktorý k nám prišiel ako kaplán z Čadce. Pán farár si svojou ľudskosťou, prívetivosťou a bezprostrednosťou veľmi rýchlo získal priazeň ľudí.
Začiatky však málokedy bývajú ľahké. Aj v tomto prípade nová skutočnosť priniesla nové výzvy. Tou kľúčovou výzvou sa stala stavba farskej budovy. Bolo potrebné nájsť vhodné miesto, priestor, aby novovzniknutá farnosť mohla plnohodnotne napĺňať svoje funkcie.

Popri všetkých záležitostiach, ktoré súviseli s budovaním farskej budovy, sa rozvíjal duchovný život farnosti.
Ešte v roku vyhlásenia farnosti k nám prišiel biskup, Mons. Tomáš Galis, druhýkrát.
Dňa 30.10.2011 sa v novej farnosti vysluhovala sviatosť birmovania. Okrem pravidelných svätých omší sa konali rôzne pobožnosti, vysluhovali sa sviatosti, vznikali nové tradície.
Obľúbenou pobožnosťou sa stala krížová cesta na Veľký piatok, ktorá sa v prípade pekného počasia koná pri kaplnke na Medzivretní. Na tomto mieste sa už tradičnou stala svätá omša na sviatok Povýšenia svätého kríža. V letných mesiacoch sa slávi svätá omša pri Brodňanke. Od roku 2015 sa k tradícii slávenia svätých omší v prírode pridala aj svätá omša na Lysine.

Od roku 2012 píše svoju tradíciu farský majáles, ktorý sa teší veľkej obľube. Výťažok z podujatia každoročne putuje na stavbu farskej budovy.

O tom, že farnosť žije aktívnym životom, svedčí aj množstvo pútí, ktoré sa uskutočnili. Spoločne sme navštívili Turzovku, Rajeckú Lesnú, Šaštín, Marianku, Nitru, Velehrad a Hostýn na Morave, Staré Hory, Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu, Zebrzydowskú kalváriu a Wadowice v Poľsku, Košice, Trnavu, Mariazell v Rakúsku. Naposledy sme na prelome augusta a septembra v roku 2015 absolvovali púť do Medžugorja, kde sme si okrem duchovných zážitkov vychutnávali aj more. Na všetkých navštívených miestach sa zúčastnení pútnici posilnili nielen vo viere, ale upevnili aj vzťahy vo farskom spoločenstve. Krásnym prvkom je, že pútí sa radi zúčastňujú tak mladí, ako aj skôr narodení farníci.

Už ako farnosť sme spoločne v roku 2015 oslávili 20. výročie posvätenia nášho chrámu. Pri tejto príležitosti sa konal hudobný koncert miestneho speváckeho zboru, na ktorom sa prezentovalo hudobné CD s názvom „Pán uprostred nás“, ktoré bolo vydané práve pri príležitosti sláveného jubilea.
Napriek tomu, že farnosti na začiatku chýbala farská budova a priebeh jej stavby si vyžadoval množstvo úsilia, obetí, ako aj spolupatričnosti, Pán požehnal vynaloženú snahu a dňa 6. marca 2016 bola za účasti Mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa, ako aj za účasti ďalších kňazov a množstva veriacich, slávnostne požehnaná farská budova.

A v tomto roku, tak ako v roku zriadenia farnosti, k nám pán biskup zavítal aj druhýkrát. A znova to bolo pri príležitosti vysluhovania sviatosti birmovania. Táto krásna slávnosť, ktorou žila celá obec, sa konala dňa 7. mája 2016. Po posvätení farskej budovy sme ho privítali 7.mája, kedy zavítal do našej farnosti za účelom vysluhovania sviatosti birmovania.

Začali sme pohľadom do minulosti, kedy Snežnica nemala vlastný kostol. Dnes má Snežnica svoj kostol, vlastného kňaza, vlastnú farskú budovu a tento rok, 1. júla 2016, to už bude 5 rokov, čo spoločne píšeme dejiny vlastnej farnosti. Poobhliadnutie sa späť môže byť prínostné na to, aby sme si zaspomínali a boli vďační za to, čo máme, a čo nebolo vždy samozrejmosťou. Zároveň pohľad späť môže poslúžiť k tomu, aby sme mali víziu aj do budúcnosti a ďalšie plány, ktoré s Božím požehnaním môžeme premeniť na skutočnosť.

Zuzana Ševčíková, 1.6.2016

a v Snežnici zvoní zvon