K letu neodmysliteľne patria výlety, turistika,
cestovanie. Pekné počasie a slnečné dni nás
nabádajú k spoznávaniu nových miest. K letu
patria aj púte.Naše tohtoročné putovanie sme
odštartovali v sobotu 4. júna, keď sme už po
tretíkrát navštívili Staré Hory. Miestni hovoria,
že tradícia pútí je tu tak stará, ako je starý
kostol so sochou Panny Márie. Na miesto
zvané Studnička miestni obyvatelia počas
občianskych bojov ukryli sochu Panny Márie.
Po skončení nepokojov ju vrátili späť do
kostola. V 19. storočí voda zo Studničky
priniesla uzdravenie miestnemu farárovi. Od
mája do septembra sa v prípade priaznivého
počasia slávia sväté omše práve na Studničke.
Každú prvú sobotu v mesiaci (tzv. fatimská
sobota) vysiela svätú omšu aj rádio Lumen.
Staré Hory nie sú rozlohou veľkým pútnickým
miestom, ale obľúbeným pre množstvo
veriacich. Aj my sme ich zaradili do svojho
pravidelného pútnického programu. V našom
putovaní sme tentokrát pokračovali na Oravu.
Tu sme najskôr navštívili menej známu obec
Klin. Nad obcou sa týči 9,5 m vysoká socha
Krista, podobná známejšej soche Krista v Rio
de Janeiro. Miesto ponúka krásny výhľad na
Oravskú priehradu a okolité dedinky a kopce.
Našou poslednou zastávkou bola obec Krivá
na Orave. Z obce pochádza blahoslavená
Zdenka Schelingová, ktorej 100. výročie
narodenia si pripomíname práve tento rok. Vo
farskom kostole sv. Jozefa je relikvia a socha
blahoslavenej Zdenky, ktorá bola počas
komunistického režimu uväznená preto, že
pomáhala pri úteku väznených katolíckych
kňazov. Mučenie, ktorým si vo väzení prešla,
malo vplyv na jej zdravie. Zomrela vo veku
nedožitých 39 rokov. Ján Pavol II. pri svojej
poslednej návšteve Slovenska, 14. septembra
2003, na Sviatok Povýšenia sv. kríža, sestru
Zdenku blahorečil. Slovensko tak získalo
svoju prvú blahoslavenú.
Naša hlavná farská púť sa každoročne koná
22. augusta, na sviatok Panny Márie
Kráľovnej. Tento rok sme mali na programe
Krakov – Čenstochovú – Licheň. A keďže
program bol bohatý, vycestovali sme už o deň
skôr, v nedeľu 21. augusta v skorých ranných
hodinách. Prvou zastávkou u našich severných
susedov bol Krakov. V tomto Svätom
roku Božieho milosrdenstva sa nedá nenavštíviť
centrum Božieho milosrdenstva, ktoré je
práve v Krakove. V časti Lagiewniki sme
navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva.
Pozreli sme si priľahlý kláštor, kde
strávila svoje posledné roky svätá Faustína
Kowalska. V kláštornej kaplnke sa nachádzajú
jej relikvie. Na podnet samotného Ježiša
n a m a ľ o v a l a s e s t r a F a u s t í n a o b r a z
Milosrdného Ježiša a stala sa šíriteľkou úcty k
Božiemu milosrdenstvu. Aj my sme prosili o
milosti pre nás, blízkych i celú farnosť. V
slovenskej kaplnke sme slúžili svätú omšu. Zo
Sanktuária Božieho milosrdenstva sme sa
presunuli do novovybudovaného Centra Jána
Pavla II., ktoré nesie názov „Nebojte sa“. Tieto
pamätné slová vyriekol Ján Pavol II. na
začiatku svojho pontifikátu. V hornom
kostole, ktorý je zdobený mozaikami, je
vystavená aj reverenda, na ktorej sú krvavé
škvrny. Túto reverendu mal oblečenú Ján
Pavol II. pri pokuse o atentát v roku 1981. V
dolnej časti kostola sa nachádza relikvia s
krvou Jána Pavla II. a náhrobný kameň, ktorý
bol prevezený z Vatikánu do Poľska.
Iniciátorom celého projektu bol krakovský
kardinál a niekdajší pápežov sekretár,
Stanislaw Dziwisz. Cieľom je odovzdať odkaz,
dnes už svätého Jána Pavla II., budúcim
generáciám. Celý komplex je vybudovaný na
mieste bývalých chemických závodov, kde
pracoval počas nemeckej okupácie vtedy ešte
málo známy Karol Wojtyla.
Z Lagiewnikov sme sa presunuli do centra
Krakova na hlavné námestie Rynek, kde sme
si pozreli Kostol Panny Márie, známy ako
Mariánsky kostol. Čas nám vyšiel aj na rýchlu
kávu a zmrzlinu a pokračovali sme ďalej,
tentokrát do Čenstochowej.
Centrom pútnického miesta je Jasná Hora –
najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie
pútnické miesto v Poľsku. Nachádza sa tu
kláštor paulínov s bazilikou. Ale to, prečo je
Jasná Hora cieľom miliónov veriacich, je
zázračný obraz Panny Márie s dieťaťom. Podľa
legendy obraz namaľoval samotný evanjelista
Lukáš na drevo stola, ktorý používala svätá
rodina. Úcta k Panne Márii sa datuje do 14.
storočia. Panna Mária, Kráľovná Poľska,
ochránila poľský ľud pred vojenskou inváziou,
chorobami a na jej príhovor sa udialo množstvo
súkromných uzdravení. Pod jej ochranu
zveril pápež Ján Pavol II. svoj pontifikát. Pri
svojej júlovej návšteve Poľska sa prišiel Panne
Márii pokloniť aj pápež František, ktorý jej
odovzdal zlatú ružu. My sme sa zúčastnili
Jasnohorského apelu, na ktorý sa veriaci (aj
prostredníctvom rádií a internetu) zhromažďujú
každodenne o 21.00 hodine. Spoločne sa
modlia k Panne Márie, predkladajú jej svoje
prosby a vďaky. Aj my sme predniesli tie svoje.
Na druhý deň, ráno o 6.00 hodine, sme sa
spoločne s ďalšími veriacimi zúčastnili
slávnostného odkrývania obrazu, ktorý je na
noc zahalený. Za zvukov fanfár a zvonov to bol
jedinečný zážitok.
Po modlitbe a krátkom rozjímaní sme pokračovali
v putovaní ďalej. Vydali sme sa na severozápad
Poľska do mesta Starý Licheň. Tu na
nás čakala impozantná stavba – bazilika,
ktorá je kópiou baziliky sv. Petra vo Vatikáne.
Je to najväčší kostol v Poľsku, s najväčším
zvonom a najväčším orgánom. Licheň sa stal
pútnickým miestom po tom, ako v 19. storočí
zranený vojak prosil Pannu Máriu o záchranu
života. Panna Mária, ktorá sa mu zjavila, ho
prosila, aby našiel obraz s jej podobizňou, tak
ako ju vidí teraz a obraz vystaví k verejnej úcte.
Po mnohých rokoch našiel obraz v blízkosti
Čenstochovej, vzal ho so sebou a zavesil ho v
lese, kde sa chodil modliť. Správy o zázrakoch
na príhovor Panny Márie sa šírili rýchlo. Do
Lichne prichádzajú pútnici už viac ako 150
rokov a toto miesto navštívil aj Ján Pavol II. My
sme na tomto mieste slávili svätú omšu a v
areáli komplexu, na mieste príznačne nazvanom
„Golgota“, sme si vykonali krížovú cestu.
Je to veľmi netradičné miesto s úzkymi
uličkami a kaplnkami, vybudované z kameňov.
Na vrchole Golgoty, pod krížom, sme sa
spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva.
Okrem toho sme tiež navštívili farský
kostol sv. Doroty, kde bol pôvodne obraz
vystavený. V celom areáli sa nachádzajú
menšie kaplnky a mnohé iné zaujímavé
miesta, vhodné na rozjímanie a na prechádzky.
Z chrámovej veže, ktorá má výšku 141,5 m,
sa nám naskytol nádherný výhľad na široké
okolie. Po slnečnom dni, ktorý sme strávili v
Starom Lichni, nás už čakala 7 hodinová cesta
domov. Ubiehajúce kilometre sme si skracovali
spevom, aj krátkym spánkom. Domov sme sa
vrátili v čase, kedy sa mladí obyčajne vracajú z
diskoték. Unavení, ale duchovne posilnení. A
pokiaľ sme ešte ďalšie dni cítili kolená a kĺby,
treba veriť, že vynaložená námaha nám poslúži
k získaniu požehnania a milostí, o ktoré sme
prosili a ktoré tak veľmi potrebujeme, jednotlivci,
aj celá farnosť.
Zuzana Ševčíková, 7.9.2016

Naše putovanie