Ako vybaviť

Úradné hodiny

  Vždy po svätej omši Úradné hodiny

Krst

Ako vybaviť krst Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti zvyčajne v nedeľu pri svätej omši o 9:30. Termín krstu a náuky si dohodnete individuálne s kňazom. Krok za krokom: Dohodnite si u kňaza termín krstu. Po narodení dieťatka nahláste krstna farskom úrade. Absolvujte

Prvé sv. príjmanie

Na ceste zmierenia s Nebeským Otcom „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, tomu budú zadržané!“/Jn 20, 22-23/ Príprava doma: 1. Modlím sa k Duchu Svätému Prosím Ducha Svätého, aby mi pomohol pri spytovaní svedomia: „Príď, Duchu

Sobáš

„Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky… ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi… Sám Boh je pôvodcom manželstva. Povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy, ako vyšli zo Stvoriteľových rúk. Manželstvo nie je čisto ľudská ustanovizeň, hoci v priebehu

Pomazanie chorých

„Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to pomazanie chorých: Toto sväté pomazanie chorých ustanovil náš Pán, Ježiš Kristus ako skutočnú a pravú sviatosť Nového

Pohreb

Kresťanský pohreb Pohreb je potrebné nahlásiť kňazovi a dohodnúť s ním presný čas pohrebného obradu. Na farský úrad je potrebné priniesť list o prehliadke mŕtveho od lekára, ktorý je potvrdený  na matrike, podľa miesta kde úmrtie nastalo. Sppeváčky, organistu, kostolníčku a miništranta si dohodne