Sviatosť zmierenia (svätá spoveď)

Sa vysluhuje 30 min. pred každou sv. omšou. Končí sa 10 min pred začatím sv. omše, potom sa kňaz a miništranti pripravujú na slávenie.