Stretnutie Ružencového bratstva v prvú októbrovú nedeľu 6.10.2019, kde sme sa spoločne pomodlili posvätný ruženec a po požehnaní, ktoré nám udelil náš pán farár Martin Adamčík, sme sa odobrali na malé agapé do kultúrneho domu.