O farnosti

Z histórie:  Snežnica patrila ako filiálka pod Farnosť Brodno, Dekanát Varín.

 • 17.9.1995
  vysviacka Kostola Sedembolestnej Panny Márie, kostol konsekroval nitriansky pomocný biskup, Mons. František Rábek.
  Kostol spravoval administrátor Farnosti Brodno, Mgr. Jozef Čičmanec.
 • jún 2011
  príchod prvého kňaza Jána Vrbatu
 • 1. júl 2011
  zriadená Farnosť Snežnica s filiálkou Oškerda, na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
 • 10. júl 2011
  slávnostné vyhlásenie novozriadenej farnosti, svätá omša celebrovaná žilinským biskupom, Mons. Tomášom Galisom.

Zo života farnosti:

15. september patrocínium farského kostola, zároveň sa konajú obecné hodové slávnosti
17. september výročie konsekrácie kostola
Nedeľa Najsvätejšej Trojice – výročná celodenná farská poklona
22.8. sviatok Panny Márie Kráľovnej – farská púť

Vo farnosti pôsobí:

Farnosť Snežnica s filiálkou Oškerda bola zákonne zriadená 1. júla 2011 na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnostné vyhlásená bola žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom 10. júla 2011 vo Farskom kostole  Sedembolestnej Panny Márie v Snežnici.

Popis erbu odsúhlaseného heraldickým konzultorom

Erb