Pozvánky

Aktuálne pozvánky z diecézy Žilina: Duchovná obnova pre bezdetné manželské páry Celonočná adorácia Kvetný víkend Pozývame na XX. ročník konferencie VYBER SI ŽIVOT   V tomto roku PUTUJEME… púte2018  

Oznamy Diecéza v Žiline

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v kňazskom seminári v Badíne, 13. februára 2018, bolo schválené spoločné vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru.   Celé znenie vyhlásenia: VYHLASENIE_Badin_final Prednášky: Prednaska_Dohovor_o_ochrane_ludskycha_prav_a_slobod Prednaska_Istambul_dohovor Prednaska_Rizika_medzinarodneho_prava_a prava_UE_prenabozenske_hodnoty

Bohoslužby

Sväté omše – štandardne   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa        18:00 6:30      18:00 6:30 16:30 v Oškerde,  18:00 v kostole,    adorácia pred vystavenou Eucharistiou   6:30 7:30            9:30

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy

Aktuálne farské oznamy vyhlasené v nedeľu na záver omše.

Oznamy a pozvánky

Cirkev si pripomína 100. výročie narodenia Kardinála Jána Chryzostoma Korca