Na ceste zmierenia s Nebeským Otcom

„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, tomu budú zadržané!“/Jn 20, 22-23/

Príprava doma:

1. Modlím sa k Duchu Svätému

Prosím Ducha Svätého, aby mi pomohol pri spytovaní svedomia:

Príď, Duchu Svätý, a pomôž mi, aby som

spoznal svoje hriechy, úprimne ich  

oľutoval, vyznal a naozaj sa polepšil.“

2. Spytujem si svedomie

Svedomie si môžeš spytovať podľa modlitebnej knižky Od srdca k srdcu, str.70-74, hriechy si môžeš napísať na papier, ktorý si prinesieš na spoveď.

3. Ľutujem hriechy

Keď spoznám hriechy, ktoré ma vzdialili od Nebeského Otca vo svojom srdci prejavím úprimnú ľútosť.

4. Prosím o odpustenie

Pred sviatostným zmierením /spoveďou/ poprosím o odpustenie rodičov, súrodencov a tých, ktorých som urazil.

 

Spoveď v kostole:

1. Pozdravím: Pochválený buď Ježiš Kristus!

2. Prežehnám sa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3. Vyznám svoje hriechy:  „S ľútosťou vyznávam svoje hriechy, ktoré som spáchal od malička.“  Teraz vyznám svoje hriechy…

4. Počúvam kňaza

    Kňaz mi uloží pokánie, napr. nejakú modlitbu alebo nejaký skutok pokánia.

5. Poviem ľútosť

    Po výzve kňaza nahlas oľutujem svoje hriechy:

„Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.“

6. Prijmem rozhrešenie: Kňaz hovorí: „Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

/Kňaz pri slovách V mene Otca i Syna i Ducha Svätého robí znak kríža, vtedy sa prežehnám aj ja./

7. Kňaz  sa so mnou rozlúči slovami: „Tvoje hriechy ti boli odpustené, choď v pokoji,“ alebo: „Dobrorečte Pánovi, lebo je dobrý.“

Ja odpoviem: „Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“.

8. Pozdravím:  S Pánom Bohom!

9. Vykonám skutok pokánia: Odídem na tiché miesto, najlepšie pred Bohostánok a pomodlím sa modlitbu, ktorú mi určil kňaz, ďakujem za dar odpustenia. Ako nový človek.