„Náboženské cítenie kresťanského ľudu si vždy našlo prejav v rozmanitých formách zbožnosti, ktoré obklopujú sviatostný život Cirkvi, ako je uctievanie relikvií, návštevy svätýň, púte, procesie, krížová cesta, náboženské tance, ruženec, medaily atď. Tieto prejavy sú predĺžením liturgického života Cirkvi, ale ho nenahrádzajú. Tieto pobožnosti treba s ohľadom na liturgické obdobia usporiadať tak, aby boli v súlade s posvätnou liturgiou, aby sa od nej istým spôsobom odvodzovali a k nej privádzali ľud, lebo liturgia ich svojou povahou veľmi prevyšuje.“ (KKC 1674 – 1675)

 

Adorácia

 • štvrtok po svätej omši
 • prvá nedeľa v mesiaci – po modlitbe sv. ruženca, Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu s eucharistickým požehnaním
 • prvý piatok v mesiaci – po svätej omši, vyložená Sviatosť oltárna, Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice – celodenná farská poklona
 • Deviatník k Božiemu Milosrdenstvu – pred sviatkom Božieho Milosrdenstva

Krížová cesta (pôstne obdobie)

 

Posvätný ruženec

 • Štyridsať minút pred svätou omšou
 • 1. sobota v mesiaci – Mariánske večeradlo
 • 1. nedeľa v mesiaci – spoločná modlitba s eucharistickým požehnaním

 

Púte

22. augusta, na sviatok Panny Márie Kráľovej – farská púť

 

Požehnania

 • Osoby – podľa okolností, požehnanie nahláste kňazovi.
  • Matky v požehnanom stave
  • Požehnanie hrdla pri svätých omšiach v deň spomienky na svätého biskupa a mučeníka Blažeja.
  • Požehnanie rodín – sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.
 • Devocionálie (kríže, posvätné obrazy a sochy, ružence…)
 • Príbytky, novostavby – prevažne vo vianočnom období