Martin Adamčík

Martin Adamčík

Milí farníci,
dovoľte, aby som sa vám ako váš nový farár krátko predstavil

Ján Vrbata

pôsobil u nás PhDr. Ján Vrbata administrátor farnosti Snežnica 2011 – 2017 Narodený: 16.8.1975 v Považskej Bystrici Ordinovaný: 14.6.2003 v Kostole sv. Ladislava v Nitre – 2003 – 2005 kaplán Krásno (pri Topoľčanoch) – 2005 – 2007 kaplán Bytča –

Kňaz(i)

Spravca farnosti Snežnica:   Pôsobili u nás vo farnosti:   Pôsobili u nás vo filiálke Snežnica – farnosť Brodno (do 2011):