Vo farnosti sa nachádzajú cintoríny:

– Snežnica mapa
– Oškerda mapa