Krst

Ako vybaviť krst Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti zvyčajne v nedeľu pri svätej omši o 9:30. Termín krstu a náuky si dohodnete individuálne s kňazom. Krok za krokom: Dohodnite si u kňaza termín krstu. Po narodení dieťatka nahláste krstna farskom úrade. Absolvujte