GDPR – Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov v Žilinskej diecéze http://dcza.sk/sk/dokumenty/ochrana-osobnych-udajov-v-zilinskej-dieceze   Ochrana osobných údajov https://gdpr.kbs.sk/