Ježiš je odsúdený na smrť

Pilát odsúdil na smrť Pána Ježiša, hoci nič zlé neurobil. On z lásky k nám sa obetoval na kríži, aby nás vykúpil. Božia láska k nám je nekonečná. Mnohokrát zhrešíme a často si to ani neuvedomujeme.

Pane Ježišu, pomáhaj nám spoznať svoje chyby, čím skôr ich oľutovať, aby sme sa stávali čoraz viac Tebe podobný.

 

1. zastavenie


Ježiš berie kríž

Ježiš berie na plecia drevený kríž. My, ľudia naňho nakladáme ťarchu kríža – ťarchu našich hriechov. Už aj tak dosť zničený Ježiš prijíma ďalšie utrpenie. To je obeta Boha za nás. Ten, ktorý nemal žiaden hriech, berie hriechy celého ľudstva a nesie ich – kvôli nám.
Pane, daj mi silu, aby som dokázal vyhýbaním sa hriechu nezvyšovať tvoje utrpenie pod krížom. A daj, aby som dokázal aj ja denne brať a niesť svoj kríž.

2. zastavenie


Ježiš prvýkrát padá pod krížom

Prvý pád. Ruky držiace kríž už nestihol vystrieť dopredu. Padá. Na tvár, na kolená. Ďalšia z rán, ktorá zoslabuje už dosť vysilený organizmus. Pred Ježišom je ešte hodný kus cesty. Aj my často padáme pod ťarchou problémov každodenného života. Ísť či neísť? Nechať, či brať? Na každom rohu čaká diabol a ponúka nám svoje ovocie.
Pane Ježišu, aby sme Ti dokázali byť verní. Aj keď padneme, daj nám milosť, aby sme sa vrátili späť k Tebe.

3. zastavenie


Mária sa stretá s Ježišom

Láskyplná matka sa stretá so svojím Synom na krížovej ceste. Ježiš je uprostred veľkého zástupu ľudí. Jedni ho trýznia, iní mu pomáhajú. Vieš si predstaviť svoju matku keby na teba pozerala a ty by si nevyzeral ako človek? Bol by si dobitý k smrti, zbičovaný, tŕním korunovaný a ponížený.
Jeho matka to musela znášať. Aj to ju muselo bolieť, keď sa Ježiš na ňu pozrel s tou najväčšou láskou. Príčinou bolesti a utrpenia jej Syna a jej žiaľu sme my, naše hriechy. Hriechy ľudského pokolenia. To tie ho priviedli na kríž.

4. zastavenie


Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž

Pane, Šimon hoc bol ustatý, vzal na svoje plecia cudzí kríž. My všetci vieme, že cesta k Tebe vedie cez kríž. Často sa ho chceme striasť a zbaviť a nie ešte niesť cudzí kríž. No Ty sám hovoríš: „Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
Pane daj mi dobrých priateľov, ktorý by ma neopustili v núdzi. A daj, aby som v každom opustenom a trpiacom videl Teba.

5. zastavenie


Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Tradícia spomína aj Veroniku. Nemohla ako Šimon niesť kríž a nikto ju ani k tomu nemohol nútiť. Ale ona ho celkom určite niesla z Ježišom, tak ako mohla, tak ako jej to diktovalo srdce. Utrela Pánu Ježišovi od krvi špinavú tvár.
„Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Pane, prosíme Ťa, nauč nás všímať si tých, ktorí potrebujú našu pomoc a daj nám veľké srdce, aby sme konali skutky lásky.

6. zastavenie


Ježiš po druhýkrát padá pod krížom

Pane už nemáš síl a Tvoje bezvládne telo padá pod ťarchou kríža na zem. Tvoje oči vidia dookola len výsmech a nepriateľstvo. Naše hriechy ťa tlačia k zemi.
Aj naše hriechy sú nám príťažou a potláčajú našu vôľu. Rýchlo si zvykáme na zlo. Pane daj nám síl, aby sme bojovali proti tomuto zlu a mali pevnú vôľu.

7. zastavenie


Ježiš napomína plačúce ženy

Plač. Ženy pri pohľade na Ježišove utrpenie plačú nad ním. On im však hovorí: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou, a nad svojimi synmi.“
Koľkokrát sa stáva, že nariekame zbytočne. Ježiš ako boží Syn nepotrebuje nárek žien. niesol svoj kríž dobrovoľne a z lásky k nám, aby nám boli odpustené hriechy. Nemáme oplakávať jeho utrpenie, ale náš život, naše hriechy, ktorými ho každý deň pribíjame na kríž.
Nemáme však len stále nariekať, ale máme sa aj snažiť o nápravu a lepší život. Úspech si treba vybojovať. Preto Ťa prosím Pane, daj mi silu zachovávať tvoje príkazy aby som vedel bojovať za dobro.

8. zastavenie


Ježiš padá tretí raz pod krížom

Už je to len kúsok na vrchol kopca. Ježiš vysilený a unavený nevládze niesť ťarchu našich hriechov, ktoré sa opakujú a tak opäť padá. Ťažké bremeno našej krehkosti a slabosti v podobe kríža Ho ešte viac pritláča k zemi a znásobuje pád. On sa však nevzdáva, neostáva na mieste, vstáva opäť hore, aj keď mu v tom bránime našou ľahostajnosťou a lenivosťou. To všetko premáha len aby vstal a pokračoval v ceste a tak splnil Otcovu vôľu a bol mu poslušný.
Pene Ježišu, pre Tvoj tretí pád Ťa prosíme, vyprosuj nám stále milosti od Nebeského Otca, aby sme dokázali po každom zlyhaní, po každej chybe vstať a vrátiť sa znovu k Tebe.

9. zastavenie


Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Keď prišli na miesto zvané Golgota, vojaci strhli z Pána Ježiša šaty. Na Turínskom plátne možno napočítať vyše sto rán po úderoch. Teraz sa tie rany obnovili. Krv vyteká zo všetkých rán. Opäť cíti bolesť, ako pri bičovaní.
Telo je zrkadlom duše, Kristov telo je vyjadrením lásky voči Otcovi: „Preto som povedal: Hľa prichádzam Pane, aby som plnil božiu vôľu.“ Toto telo plní Otcovu vôľu, keď tam stojí obrané o šaty, ako objekt pomsty, skrýva v sebe bolesť zneucteného ľudstva.
Pán Ježiš prišiel na zem plniť vôľu Boha Otca. Zamyslime sa, či aj my robíme vždy to, čo je Pánu Bohu milé.

10. zastavenie


Pána Ježiša pribíjajú na kríž

„Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti“
Veľké klince pribili Pána Ježiša ku drevu kríža. Celé telo je napnuté, každá kosť, svaly, nervová sústava, každá bunka. Kristus musí bojovať o každý nový nádych. No napriek tomu prehovorí z kríža: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia.“
Toto ti nikdy neodpustím, hovorí človek, ktorému sa pácha oveľa menšia krivda. Pane, prosíme Ťa, nauč nás odpúšťať tým čo nám zle robia.

11. zastavenie


Pán Ježiš na kríži zomiera

Po mori múk Ježiš na kríži zomiera. Vysilený, smädom utrápený, zasypaný urážkami, zlosťou, nenávisťou, nezáujmom. Po zážitku samoty, keď Ho Otec opustil. Hovorí: „Dokonané je.“ Otec, urobil som čo si chcel. Zachránil som ľudí od pekla. Zaplatil som Ti za nich výkupné. Splnil som svoju úlohu, dokonal som čo som mal urobiť. „Do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“
Diablovi sa nepodarilo zlomiť Ježiša. Ani bolesťou, ani nenávisťou, ani cynizmom. Kristus splnil svoju úlohu a zostal verný Otcovi.
Čo robím ja? Ako sa snažím prežívať svoj život? Čo by som povedal ja na Ježišovom mieste?

12. zastavenie


Pánovo telo skladajú z kríža

Na kríži už visí len bezduché telo Krista. Koniec divadelného predstavenia. Dav, túžiaci po krvi už odišiel. Učeníci sa rozpŕchli. Ostala iba Mária a niekoľko najvernejších. Nikodém a Jozef s bázňou snímajú bezvládne telo Vykupiteľa. Mária ho s úctou berie do náručia. Poslednykrát objíma toho, ktorý sa obetoval za nás. Koľko nehy, lásky a žiaľu zároveň je v tomto objatí. Nie, tá chvíľa sa nedá zabudnúť. Mŕtvy Syn v náručí Matky. Matka a Syn, ktorí sú bez hriechu, pocítili všetku zlobu sveta. Bolesť, ktorú pretrpel Ježiš na krížovej ceste, nebola oveľa väčšia ako bolesť jeho Matky.
Nechcem nikdy zabudnúť na tento obraz, lebo aj ja som príčina smrti Ježiša a nevysloviteľného žiaľu mojej nebeskej Matky Márie.

13. zastavenie


Pána Ježiša pochovávajú

Keď Ježiša uložili do hrobu, mnohí si vydýchli, a boli spokojní, že to všetko je už šťastne na konci. Ale Ježiš zatiaľ porazil diabla a vykúpil nás z jeho otroctva. Zostúpil k zosnulým a slávnostne pred nimi otvoril dlho zatvorené nebo. Takže to nebol koniec, ale začiatok. Ježiš začal novú revolúciu ľudí na čele s Bohom.Ľudí, ktorí pokladajú lásku, službu a modlitbu za najdôležitejšiu, ľudí ktorí dobré skutky robia tajne, ľudí ktorí pokorne nesú svoj kríž, aby raz mohli vstať zmŕtvych.
Preto ťa Pane Ježišu prosíme, aby sme Tvoje zmŕtvychvstanie brali ako výzvu k novému životu a rozhodli sa Teba nasledovať.

14. zastavenie

 

zdroj zamyslení: http://modlitba.sk