34. nedeľa  v období cez rok

KRISTA KRÁĽA
Slávnosť

26. november  2023

 Liturgický kalendár

Pondelok 18.00
Utorok 7.00
Streda 18.00
ŠtvrtokSv. Ondreja, apoštola, sviatok7.00
Piatok 18.00
 Sobota 7.30 Oškerda 16.30
Nedeľa1. Adventná nedeľa7.30 9.30

Dnes  vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou sviatosťou sa koná  obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V kostole sa stretneme o 14.00 hod. Kto sa zúčastní tejto pobožnosti, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Deti z Misijného zrnka vám budú teraz po sv. omši ponúkať kvalitné slovenské čokoládky. Ich kúpou podporíte hladujúce deti v Afrike a vychutnáte si dobrú čokoládu, prípadne ňou môžete niekoho obdarovať. Čokoláda Sladká pomoc bude  za  1€  a  Mikulášska  za  2€.

Za vašu štedrosť vám deti vopred ďakujú a prajú požehnané Adventné obdobie.

Na budúci týždeň je prvý piatok.

Spovedať budem pól hodiny pred rannými aj večernými svätými omšami.

V pondelok je  sv. spoveď pre žiakov  ZŠ od 13.30 do 14.30 hod.

Vo štvrtok popoludní od 18.00   do 20.00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna.

V piatok od 7.30 hod. navštívim starých a chorých.

Vo farskom kostole  od 17:00 bude sv. spoveď, po sv. omši bude vyložená sviatosť.

V sobotu ráno o 6.45 hod. začne pobožnosť Fatimskej soboty. Sv. omša bude po jej skončení. 

Popoludní od 16.00 bude sv. spoveď  a  16.30 hod. v kaplnke Oškerde sv. omša.

Budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok – obdobie adventu.

Môžete si priniesť adventné vence a položiť ich pred sv. omšami k oltáru na požehnanie. Adventnom období sa pri nich doma spoločne modlíme.

     V sobotu podvečer o 17.30 hod. vonku pred kostolom požehnáme  adventný veniec  a  všetci ste srdečne pozvaní na punč. (varené vínko)

Na prvú Adventnú nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. (nebude farská, prvonedeľná ofera) Popoludní o 14.00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť, modlitba sv. ruženca s vyloženou Oltárnou sviatosťou.

Farská charita v Snežnici vyhlasuje,  Adventnú  zbierku  Ponožiek,  od 19.11.2023  do 24.12.2023. Zbierame čisté, nepoužité dámske a pánske ponožky pre núdznych. Dary môžete priniesť do kostola alebo na obecný úrad. Mať  nohy  v teple je základ. Ide zima a aj takto môžeme pomôcť.

Dňa 29.11.2023 (v stredu) o 18.00 hod. je prednáška v pastoračnom centre pri kostole sv. Jakuba na tému: Ako porozumieť Božiemu slovu, aby zmenilo tvoj život. Prednáša Richard Vašečka, vstup je zdarma.

Pozývame všetky deti a mládež na nácvik Jasličkovej slávnosti, ktorý sa uskutoční v  piatok   1.12.2023,  o 16.30 hod. na Obecnom úrade.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu (3. decembra) vo farskom kostole po veľkej sv. omši.

Pozývame deti, žiakov, študentov, ktorí majú zájem koledovať po domoch počas vianoc, aby sa zapísali na stolíku pod chórusom do 2. adventnej nedele.  Povzbudzujem deti, mládež, aby sa zapojili,  od ich záujmu záleží koledovanie v našej farnosti.

Kto má záujem odoberať časopis Žilinská diecéza, na budúci rok, prosím Vás, aby ste sa zapísali do 2. adventnej nedele. Na stolíku pod chórusom je papier. Pri zápise do zoznamu uveďte meno, priezvisko. Cena zostáva 1€.

Pozývam všetky deti (aj prvoprijímajuce) na nedeľné sväté omše 9:30 hod., kde budú mať adventnú aktivitu. Začíname na  1. adventnú nedeľu.

                                                                                  Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Aktuálne oznamy

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v kňazskom seminári v Badíne, 13. februára 2018, bolo schválené spoločné vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru.

 

Celé znenie vyhlásenia:

VYHLASENIE_Badin_final

Prednášky:

Prednaska_Dohovor_o_ochrane_ludskycha_prav_a_slobod

Prednaska_Istambul_dohovor

Prednaska_Rizika_medzinarodneho_prava_a prava_UE_prenabozenske_hodnoty

Oznamy Diecéza v Žiline