Aktuálne farské oznamy

  1. nedeľa v období cez rok 27. september 2020

 Liturgický kalendár

Pondelok

 

18.00

Utorok

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

7.00

Streda

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

18.00

Štvrtok

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

7.00

Piatok

Svätých anjelov strážcov, spomienka

16.30

Oškerda

18.00

 Sobota

 

7.30

Nedeľa

27. nedeľa v období cez rok

 

7.30

9.30

 

 

Zbierka Boží hrob, vyzbierali sme  144,40 €. Zbierka na seminár, vyzbierali sme  202,50 €.

Hodová ofera, vyzbierali sme   692,60 €.  Darcom Pán Boh zaplať.

 

Na budúci týždeň je prvý piatok.

Spovedať budem hodinu pred večernými a 30 min. pred rannými sv. omšami.

V pondelok  je  sv. spoveď pre žiakov  ZŠ od 13.30 do 14.30 hod.  a o 18.00 h. sv. omša pre deti.

 V piatok od 7.30 hod. navštívim starých a chorých.

Popoludní od 15.30 bude sv. spoveď v Oškerde.

Po  sv. spovedi o 16.30 hod. v kaplnke Oškerde sv. omša.

Vo farskom kostole  od 17:30 bude sv. spoveď, po sv. omši bude vyložená sviatosť.

V sobotu ráno o 6.45 hod. začne pobožnosť Fatimskej soboty. Sv. omša bude po jej skončení o 7.30 hod.

Budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné  diela  Sv. Otca.  Kto chce môže prispieť. Darcom Pán Boh zaplať. Prvonedeľná zbierka pre farnosť nebude.

Popoludní o 14.00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť.

 

Sviatosť manželstva v našej farnosti chcú prijať:

Dňa 17. októbra 2020 chcú uzatvoriť manželstvo  Anton  Pakoš, ktorý pochádza z farnosti  Žilina – Solinky, a  Natália  Mravcová,  ktorá pochádza z farnosti Snežnica. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 

 

Pozývame všetky deti na prípravu Jasličkovej slávnosti. Zapísať sa môžu do budúcej nedele v sakristii kostola.

 

Duchovná obnova  rozVEDENÍ k BOHU I.  s témou PRIJATIE a ODPUSTENIE sa uskutoční   23. – 25. októbra  2020 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Obnova je určená pre rozvedených, ktorí žijú po rozvode sami. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.

 

DOSPELÍ, ktorí  túžia  prijať  sviatosť  krstu, eucharistie a  birmovania, môžete sa prihlásiť  do nedele   4. októbra,  osobne,  v sakristii  kostola.

 

Október je mesiac sv. ruženca. Táto evanjeliová modlitba sa odporúča ako modlitba farského spoločenstva, ale aj modlitba v našich rodinách.

                                                                    Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

 

Staršie oznamy:

2020
2019
2018
2017

Aktuálne oznamy

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v kňazskom seminári v Badíne, 13. februára 2018, bolo schválené spoločné vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru.

 

Celé znenie vyhlásenia:

VYHLASENIE_Badin_final

Prednášky:

Prednaska_Dohovor_o_ochrane_ludskycha_prav_a_slobod

Prednaska_Istambul_dohovor

Prednaska_Rizika_medzinarodneho_prava_a prava_UE_prenabozenske_hodnoty

Oznamy Diecéza v Žiline