Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

28. máj  2023

 Liturgický kalendár

PondelokPreblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka18.00
Utorok 7.00
Streda 18.00
ŠtvrtokNášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza, sviatok7.00
Piatok 18.00
 SobotaSv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka7.30 Oškerda 16.30
NedeľaNajsvätejšej Trojice, slávnosť7.30 9.30

Dnešným dňom sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána.

Zbierka na katolícke masmédia vyzbierali sme  301,90 €. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Na budúci týždeň je prvý piatok.

Spovedať budem pol hodinu pred rannými a hodinu pred večernými svätými omšami.

Vo štvrtok je vo farskom kostole adorácia    od  18.00    do  20.00 hodiny.

V piatok od 7.30 hod. navštívim starých a chorých.

Vo farskom kostole  od 17:00 bude sv. spoveď, po sv. omši bude vyložená sviatosť.

V sobotu ráno o 6.45 hod. začne pobožnosť Fatimskej soboty. Sv. omša bude po jej skončení.Popoludní od 16.00 bude sv. spoveď v Oškerde.

Po  sv. spovedi o 16.30 hod. v kaplnke Oškerde sv. omša.

Budúcu nedeľu je prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Darcom Pán Boh zaplať.

Budúcu nedeľu je výročná celodenná poklona. Sviatosť bude vystavená od 14:00 do 18:00 hod. Na záver bude Eucharistické požehnanie. V tomto čase budeme mať možnosť pokloniť sa Ježišovi v Oltárnej sviatosti. Na celodennú poklonu pozývam všetkých farníkov, aby sa prišli pokloniť a zotrvať v modlitbe. Prosím tiež, kto má záujem, aby ste sa zapísali pod chórusom na stolíku, na určitu polhodinu kedy budete prítomní v kostole, aby nebol prázdny kostol.

                                                                                                              Pochválený buď Ježiš Kristus!

                                                                                              

Aktuálne oznamy

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v kňazskom seminári v Badíne, 13. februára 2018, bolo schválené spoločné vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru.

 

Celé znenie vyhlásenia:

VYHLASENIE_Badin_final

Prednášky:

Prednaska_Dohovor_o_ochrane_ludskycha_prav_a_slobod

Prednaska_Istambul_dohovor

Prednaska_Rizika_medzinarodneho_prava_a prava_UE_prenabozenske_hodnoty

Oznamy Diecéza v Žiline