Aktuálne farské oznamy

  1. nedeľa v období cez rok 26. jún 2022

 Liturgický kalendár

Pondelok

 

18.00

Utorok

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

7.00

Streda

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

7.30

18.00

Štvrtok

 

7.00

Piatok

 

18.00

 Sobota

Návšteva preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

7.30

Oškerda

16.30

Nedeľa

14. nedeľa v období cez rok

7.30

9.30

 

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.  Zbierka sa posiela do Ríma. Kto chce môže prispieť. Pán Boh zaplať.

 

Na budúci týždeň je prvý piatok.

Spovedať budem pól hodiny pred rannými a hodinu pred večernými svätými omšami.

V pondelok je  sv. spoveď pre žiakov  ZŠ od 13.30 do 14.30 hod.

V stredu 29. júna je cirkevne prikázaný sviatok  Sv. Petra a Pavla, apoštolov. Máme povinnosť zúčastniť sa  na sv. omši. Farský kostol: ráno 7:30 a večer 18:00 hod.   (Petrom a Pavlom, všetko najlepšie)!!

Vo štvrtok je vo farskom kostole adorácia od 16.00 do 18.00 hodiny, v tomto čase je možnosť si urobiť aj sv. spoveď.

V piatok od 7.30 hod. navštívim starých a chorých.

Vo farskom kostole  od 17:00 bude sv. spoveď, po sv. omši bude vyložená sviatosť.

V sobotu ráno o 6.45 hod. začne pobožnosť Fatimskej soboty. Sv. omša bude po jej skončení o 7.30 hod. Popoludní od 16.00 bude sv. spoveď v Oškerde. Po  sv. spovedi o 16.30 hod. v kaplnke Oškerde sv. omša.

 

 

 

Budúcu nedeľu je prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Darcom Pán Boh zaplať. Popoludní o 14.00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť.

 

Budúcu nedeľu bude v našej farnosti  TE DEUM, pri veľkej sv. omši o  9:30 hod.  Svätou omšou poďakujeme Pánu Bohu za všetky dary a dobrodenia, ktoré sme dostali počas celého školského roka. Žiaci a študenti, birmovanci  sú srdečne pozvaní.

 

Rodičia birmovancov darovali pre potreby kostola   777 €.

Za nové stoličky a sedenie pre miništrantov do kostola sme zaplatili  700 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

Môžete si zapisovať úmysly sv. omší na obdobie  JÚL  až  DECEMBER.

 

Farnosť Ladce a Nadácia AGAPA Ladce, Vás srdečne pozývajú na medzinárodné kultúrno-duchovné podujatie Mladosť – nádej budúcnosti do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov v sobotu 2. júla 2022 od 13.00h. Svätá omša je o 15.30 hod.

 

 

 

                                                                                                  

                                                                          Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

 

 

 

                               

Staršie oznamy:

2022

Aktuálne oznamy

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v kňazskom seminári v Badíne, 13. februára 2018, bolo schválené spoločné vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru.

 

Celé znenie vyhlásenia:

VYHLASENIE_Badin_final

Prednášky:

Prednaska_Dohovor_o_ochrane_ludskycha_prav_a_slobod

Prednaska_Istambul_dohovor

Prednaska_Rizika_medzinarodneho_prava_a prava_UE_prenabozenske_hodnoty

Oznamy Diecéza v Žiline