Aktuálne farské oznamy

  1. nedeľa v období cez rok 28. jún 2020

 Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť 7.30

Oškerda

16.30

18.00

Utorok   18.00
Streda   15.00
Štvrtok Návšteva Panny Márie, sviatok 18.00
Piatok Sv. Tomáša, apoštola, sviatok 16.30

18.00

 Sobota   7.30
Nedeľa 14. nedeľa v období cez rok

sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

7.30

9.30

 

Zajtra 29. júna je cirkevne prikázaný sviatok  Sv. Petra a Pavla, apoštolov. Máme povinnosť zúčastniť sa  na sv. omši. Farský kostol: ráno 7:30 a 18:00 hod., kaplnka Oškerda 16:30 hod.

Pri večernej sv. omši bude v našej farnosti  TE DEUM, kedy sa svätou omšou poďakujeme Pánu Bohu za všetky dary a dobrodenia, ktoré sme dostali počas celého školského roka. Žiaci a študenti sú srdečne pozvaní. (Petrom a Pavlom, gratulujeme a prajeme všetko najlepšie)!!

 

Na budúci týždeň je prvý piatok.

Spovedať budem pól hodiny pred rannými a hodinu pred večernými svätými omšami.

V pondelok je  sv. spoveď pre žiakov  ZŠ od 13.30 do 14.30 hod.,

V streda  pohrebná sv. omša o 15.00 hod., večer už sv. omša nebude.

V piatok od 7.30 hod. navštívim starých a chorých.

Popoludní od 15.30 bude sv. spoveď v Oškerde.

Po  sv. spovedi o 16.30 hod. v kaplnke Oškerde sv. omša.

Od 17:30 bude sv. spoveď vo farskom kostole, po sv. omši bude vyložená sviatosť.

V sobotu ráno o 6.45 hod. začne pobožnosť Fatimskej soboty. Sv. omša bude o 7.30 hod.

Na budúcu nedeľu  5. júla  je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. omše budú 7.30 a  9.30 hod. Pri sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Darcom Pán Boh zaplať. Popoludní o 14.00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť.

Chcem sa poďakovať za výzdobu, upratovanie kostola a  jeho okolia ku sv. prijímaniu rodičom, členom jednoty dôchodcov, chlapom za kosenie a všetkým, čo prišli pomôcť. Pán Boh zaplať.

 

                                                                                                     Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

 

 

Staršie oznamy:

2020

 

2019
2018
2017
Aktuálne oznamy

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v kňazskom seminári v Badíne, 13. februára 2018, bolo schválené spoločné vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru.

 

Celé znenie vyhlásenia:

VYHLASENIE_Badin_final

Prednášky:

Prednaska_Dohovor_o_ochrane_ludskycha_prav_a_slobod

Prednaska_Istambul_dohovor

Prednaska_Rizika_medzinarodneho_prava_a prava_UE_prenabozenske_hodnoty

Oznamy Diecéza v Žiline