Najsvätejšej Trojice, slávnosť

26. máj  2024

 Liturgický kalendár

Pondelok 18.00
Utorok 7.00
Streda 18.00
ŠtvrtokNajsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť7.00 18.00
Piatok 18.00
 SobotaSv. Justína, mučeníka, spomienka7.30 15.00 Oškerda 16.30
Nedeľa9. nedeľa v období cez rok7.30 9.30

Na slávnosť najsvätejšej Trojice býva v našej farnosti výročná celodenná poklona. Keďže dnes máme slávnosť 1. svätého prijímania, celodenná poklona bude budúcu nedeľu 2. júna 2024. Sviatosť bude vystavená od 14:00 do 18:00 hod. Na záver bude Eucharistické požehnanie.

Na stolíku pod chórusom je papier, kde sú napísané časy adorácie. Kto má zájem sa môže zapísať, aby nebol prázdny kostol.

Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omše vo Farskom kostole: ráno 7:00 a  večer 18:00 hod. Po večernej sv. omši za priaznivého počasia bude procesia s oltárikmi. Prosím deti, aj prvoprijímajúce, aby si na procesiu priniesli v košíkoch kvety, ktoré budú rozsýpať počas procesie pred Oltárnou Sviatosťou.  Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní alebo na speve hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu…   môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V sobotu ráno o 6.45 hod. začne pobožnosť Fatimskej soboty. Sv. omša bude po jej skončení.

Popoludní  vo farskom kostole bude sobášna sv. omša o 15.00 hod.  a 16.30 hod. bude  vigílna  sv. omša v kaplnke v Oškerde.

Budúcu nedeľu je prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Darcom Pán Boh zaplať.

Milé deti, starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva vás srdečne pozývajú na oslavu Dňa detí, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. júna  o 13.00 hodine na futbalovom ihrisku.

Príďte sa do sýtosti vyšantiť a  stráviť príjemné popoludnie s pestrým programom a občerstvením.

                                                                                  Pochválený buď Ježiš Kristus!

Aktuálne oznamy

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v kňazskom seminári v Badíne, 13. februára 2018, bolo schválené spoločné vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru.

 

Celé znenie vyhlásenia:

VYHLASENIE_Badin_final

Prednášky:

Prednaska_Dohovor_o_ochrane_ludskycha_prav_a_slobod

Prednaska_Istambul_dohovor

Prednaska_Rizika_medzinarodneho_prava_a prava_UE_prenabozenske_hodnoty

Oznamy Diecéza v Žiline
Cirkev si pripomína 100. výročie narodenia Kardinála Jána Chryzostoma Korca