Aktuálne farské oznamy

Nedeľa Svätej Rodiny

  1. december 2020

 Liturgický kalendár

Pondelok

Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

18.00

Utorok

 

7.30

Streda

 

18.00

Štvrtok

 

Oškerda

16.00

Snežnica

17.00

Piatok

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

7.30

9.30

18.00

 Sobota

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

7.30

Nedeľa

Druhá nedeľa po narodení Pána

7.30

9.30

 

Vo štvrtok   máme starý rok vigílne sv. omše o 16.00 hod. v kaplnke v Oškerde, o 17.00 hod. vo Farskom kostole spojená s pobožnosťou a poďakovaním.

 

V piatok 1. januára máme Nový Rok. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše ako v nedeľu. Pri sv. omšiach bude novoročná ofera.  Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

 

V sobotu ráno o 6.45 hod. začne pobožnosť Fatimskej soboty. Sv. omša bude po jej skončení o 7.30 hod. 

 

Budúcu nedeľu  prvonedeľná zbierka  nebude. Popoludní o 14.00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť, modlitba sv. ruženca s vyloženou Oltárnou sviatosťou.

 

Kto má zájem aj budúci kalendárny rok odoberať  časopis Žilinská diecéza, nech si ho príde nahlásiť do sakristie kostola  do dnešného dňa.

 

 

                                                                                               

                                                                                               Pochválený buď Ježiš Kristus                                                                        

 

                                                                                                     

 

Staršie oznamy:

2020
2019
2018
2017

Aktuálne oznamy

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v kňazskom seminári v Badíne, 13. februára 2018, bolo schválené spoločné vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru.

 

Celé znenie vyhlásenia:

VYHLASENIE_Badin_final

Prednášky:

Prednaska_Dohovor_o_ochrane_ludskycha_prav_a_slobod

Prednaska_Istambul_dohovor

Prednaska_Rizika_medzinarodneho_prava_a prava_UE_prenabozenske_hodnoty

Oznamy Diecéza v Žiline