Aktuálne farské oznamy

  1. nedeľa v období cez rok 23. september 2018

 

Liturgický kalendár

Pondelok 18.00
Utorok 7.00
Streda 18.00
ŠtvrtokSv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka7.00
Piatok 16.30

Oškerda

18.00

 SobotaSv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok7.00
Nedeľa26. nedeľa v období cez rok7.30

9.30

 

Zbierka na seminár, vyzbierali sme   229,40 €.  Darcom Pán Boh zaplať.

 

Hodová ofera, vyzbierali sme   547,30 €.  Darcom Pán Boh zaplať.

 

V utorok  25. septembra je 19. výročie biskupskej vysviacky Mons. Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, spomenme si na neho v modlitbách.

 

Pripomínam birmovancom, termín prvej náuky je 28. septembera (v piatok), o 19.00 hod. v kostole. Birmovanci, ktorí majú zájem, aby ešte priniesli prihlášky.

 

 

 

 

Staršie oznamy:

2018
2017

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v kňazskom seminári v Badíne, 13. februára 2018, bolo schválené spoločné vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru.

 

Celé znenie vyhlásenia:

VYHLASENIE_Badin_final

Prednášky:

Prednaska_Dohovor_o_ochrane_ludskycha_prav_a_slobod

Prednaska_Istambul_dohovor

Prednaska_Rizika_medzinarodneho_prava_a prava_UE_prenabozenske_hodnoty