Aktuálne oznamy

Aktuálne farské oznamy

 

  1. pôstna nedeľa

(Nedeľa Laetare – Radosti)

  1. marec 2023

 

 

 Liturgický kalendár

Pondelok

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

18.00

Utorok

 

7.00

Streda

 

18.00

Štvrtok

 

7.00

Piatok

 

18.00

 Sobota

Zvestovanie Pána, slávnosť

7.00

Oškerda

16.30

Nedeľa

5. pôstna nedeľa

7.30

9.30

 

Popoludní o 14.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty,  sa budú modliť  muži.

 

Konferencia biskupov Slovenska vyhlasuje zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Zbierka sa má konať 26. marca 2023 na 5. pôstnu nedeľu.

 

Vo štvrtok je vo farskom kostole adorácia od 16.00 do 18.00 hodiny, v tomto čase je možnosť si urobiť aj sv. spoveď.

 

Pobožnosti krížovej cesty budú počas pôstneho obdobia:

Farský kostol:  

v piatok pobožnosť krížovej cesty 17:15 hod. a po jej skončení sv. omša.

          v nedeľu o 14:00 hod.

Oškerda:   v piatok o 17:00 hod.

                   v nedeľu o 14:00 hod.

 

 

 

Kto sa zúčastní spoločného konania krížovej cesty alebo ju koná sám, môže získať úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu príčinu nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky čítaním textov o umučení a smrti Pána Ježiša po dobu 15 minút.

 

Počas pôstneho obdobia bude namiesto piatkovej adorácie po sv. omši bývať Poklona svätému Krížu, obetovaná za mier a pokoj vo svete.

 

Od dnešnej nedele bude v kostole pod chórusom pokladnička na kvety a  výzdobu ku Božiemu hrobu. Pokladnička bude v kostole do Kvetnej nedele.

 

Oznam pre mužov:

Chlapov, otcov pozývame na Nočnú krížovú cestu. Ktorí majú záujem stretneme sa tento piatok pri zvonici večer o 19.15 hod. Je potrebné si so sebou zobrať čelovku alebo baterku.

 

Pôstna aktivita pre deti – pod chórusom na stolíku je pôstny kalendár, pozývam deti, aby sa zapojili.

 

K tým  čo chodievajú  ku sv. spovedi na Veľkú noc, prosím príbuzných, aby do budúcej nedele nahlásili mená, adresy a telefón.

 

V sobotu v noci z 25. na 26. marca sa mení čas. O 2hod. posúvame hodiny na 3hod. letného času.

 

Na budúcu nedeľu je zvyk, zahaľovať v kostoloch kríže umučeného Krista. Kríže zostanú zahalené až do obradov na Veľký piatok.

 

Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie aktivity pomoci:  

Pôstna krabička pre Afriku 2023. (na stolíku pod chórusom)

Podeľme sa…

Zbierky slúžia pre pomoc deťom v subsaharskej  Afrike.

 

Podporte farský kostol v Rajci – súťaž. Plagát je na nástenke.

 

 

                                                                                  Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

 

 

  1. pôstna nedeľa 12. marec 2023

 

 Liturgický kalendár

Pondelok

 

18.00

Utorok

 

7.00

Streda

 

18.00

Štvrtok

 

7.00

Piatok

 

18.00

 Sobota

 

7.00

Oškerda

16.30

Nedeľa

4. pôstna nedeľa

7.30

9.30

 

Prvonedeľná zbierka, vyzbierali sme  487,80 €. Darcom Pán Boh zaplať.

 

Popoludní o 14.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty, modliť sa bude Ružencové bratstvo.

 

Vo štvrtok je vo farskom kostole adorácia od 16.00 do 18.00 hodiny, v tomto čase je možnosť si urobiť aj sv. spoveď.

 

Pobožnosti krížovej cesty budú počas pôstneho obdobia:

Farský kostol:  

v piatok pobožnosť krížovej cesty 17:15 hod. a po jej skončení sv. omša.

          v nedeľu o 14:00 hod.

Oškerda:   v piatok o 17:00 hod.

                   v nedeľu o 14:00 hod.

 

Kto sa zúčastní spoločného konania krížovej cesty alebo ju koná sám, môže získať úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu príčinu nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky čítaním textov o umučení a smrti Pána Ježiša po dobu 15 minút.

 

 

 

Počas pôstneho obdobia bude namiesto piatkovej adorácie po sv. omši bývať Poklona svätému Krížu, obetovaná za mier a pokoj vo svete.

 

Od dnešnej nedele bude v kostole pod chórusom pokladnička na kvety a  výzdobu ku Božiemu hrobu. Pokladnička bude v kostole do Kvetnej nedele.

 

Oznam pre mužov:

Chlapov, otcov pozývame na Nočnú krížovú cestu. Ktorí majú záujem stretneme sa tento piatok pri zvonici večer o 19.15 hod. Je potrebné si so sebou zobrať čelovku alebo baterku.

 

Pôstna aktivita pre deti – pod chórusom na stolíku je pôstny kalendár, pozývam deti, aby sa zapojili.

 

Pozývame Vás pozrieť sa na svet očami Radoslava Gazdíka, ktorý sa narodil v roku 1971, ako kňaz pôsobil vo farnostiach Pruské, Raková, Nitra, Veľké Rovné a Udiča. Svoju umeleckú tvorbu viackrát priniesol pred oči verejnosti.
Výstavu je možné si pozrieť v pracovných dňoch od 8.00 h – 15.00 h a v stredu až do 17.00 hod. Srdečne pozývame! Pre veľký záujem verejnosti výstava bude do 31. marca  2023.

 

Na stolíku pod chórusom je nový bezplatný dvojmesačník katolíckeho rádia Mária.

 

 

 

                                                                                  Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

     
     
     
     
     
     
     

Staršie oznamy:

2022