Aktuálne oznamy

Farské oznamy

2. Pôstna nedeľa

25. február 2024

 Liturgický kalendár

Pondelok 18.00
Utorok 7.00
Streda 18.00
Štvrtok 7.00
Piatok 18.00
 Sobota 7.30 Oškerda 16.30
Nedeľa3. Pôstna nedeľa7.30 9.30

Minulú nedeľu bola zbierka na charitu, vyzbierali sme   309,80 €. Darcom Pán Boh zaplať.

Na budúci týždeň je prvý piatok.

Spovedať budem pól hodiny pred rannými a hodinu pred večernými svätými omšami.

V pondelok  bude sv. spoveď pre žiakov  od 13.30 do 14.30 hod.

Vo štvrtok je vo farskom kostole adorácia od 18.00 do 20.00 hodiny.

V piatok od 7.30 hod. navštívim starých a chorých.

Vo farskom kostole  od 17:00 bude sv. spoveď a  17.15 hod. začne pobožnosť krížovej cesty.

V sobotu ráno o 6.45 hod. začne pobožnosť Fatimskej soboty. Sv. omša bude po jej skončení.

Popoludní od 16.00 bude sv. spoveď v Oškerde. Po  sv. spovedi o 16.30 hod. v kaplnke Oškerde sv. omša.

Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Kto chce môže obetovať. Popoludní o 14.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty.

Pobožnosti krížovej cesty budú počas pôstneho obdobia:

Farský kostol:  

v piatok pobožnosť krížovej cesty 17:15 hod. a po jej skončení sv. omša.

           v nedeľu o 14:00 hod.

Oškerda:   v piatok o 17:00 hod.

                   v nedeľu o 14:00 hod.

Kto sa zúčastní spoločného konania krížovej cesty alebo ju koná sám, môže získať úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu príčinu nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky čítaním textov o umučení a smrti Pána Ježiša po dobu 15 minút.

Počas pôstneho obdobia bude namiesto piatkovej adorácie po sv. omši bývať Poklona svätému Krížu, obetovaná za mier a pokoj vo svete.

Popoludní o 14.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty, modliť sa budú dobrovolníci farskej Charity.

Oznam pre mužov:

Chlapov, otcov pozývame na Nočnú krížovú cestu. Ktorí majú záujem stretneme sa piatok pri zvonici večer  o  19.00 hod. Je potrebné si so sebou zobrať čelovku alebo baterku.

Od dnešnej nedele bude v kostole pod chórusom pokladnička na kvety a  výzdobu ku Božiemu hrobu. Pokladnička bude v kostole do Kvetnej nedele. Kto chce môže prispieť.

Pôstne aktivity pre deti – pod chórusom na stolíku je pôstny misijný kalendár alebo  40 pôstnych kamienkov – pozývam deti, aby sa zapojili.

Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie aktivitu pomoci:   Pôstna krabička pre Afriku 2024. (na stolíku pod chórusom) Zbierka slúži pre pomoc deťom v subsaharskej  Afrike.

                                                             Pochválený buď Ježiš Kristus!