Aktuálne farské oznamy

Staršie oznamy:

Farské oznamy

  1. pôstna nedeľa 18. marec 2018

Liturgický kalendár

PondelokSv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť18.00
Utorok 7.00
Streda 7.00
Štvrtok 7.00
Piatok 7.00
 Sobota 7.00
NedeľaNedeľa Utrpenia Pána

(Kvetná nedeľa)

 

7.30

9.30

 

Na dnešnú nedeľu Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila  zbierku pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Kto chce môže obetovať. Darcom Pán Boh zaplať.

 

Pobožnosti krížovej cesty budú počas pôstneho obdobia:

Farský kostol:  

v piatok pobožnosť krížovej cesty 17:15 hod. a po jej skončení sv. omša.

                        v nedeľu o 14:00 hod.

Oškerda:      v piatok o 15:45 hod.

                                   v nedeľu o 14:00 hod.

Chcem poprosiť  spevokol, aby sa dnes pomodlil pobožnosť krížovej cesty.

 Kto sa zúčastní spoločného konania krížovej cesty alebo ju koná sám, môže získať úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu príčinu nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky čítaním textov o umučení a smrti Pána Ježiša po dobu 15 minút.

Na budúci týždeň budem chodiť spovedať po okolitých farnostiach, preto prípadné pohreby Vás prosím včas nahlásiť. Sv. omše od utorka budú ráno o 7.00 hod.

V piatok v Oškerde sv. omša nebude.

V pondelok, na slávnosť sv. Jozefa pri sv. omši budem udeľovať sviatosť pomazania chorých. Táto sviatosť sa udeľuje veriacim, ktorí sú pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. Sväté pomazanie možno udeliť aj starším ľuďom, ktorí značne upadli na sile. Sviatosť pomazania chorých udeľuje osobitnú milosť, ktorá chorého spája s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi, dáva mu posilu, pokoj a odvahu aj odpustenie hriechov, ak sa nemohol vyspovedať.

Veľkočná sv. spoveď v našej farnosti bude v stredu (21. marca) popoludní  od 16:30 – 18:00 hod. Využite túto možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami. Sväté prijímanie sa bude rozdávať každých 30 min.

K tým  čo chodievajú  ku sv. spovedi na Veľkú noc prídem v piatok (23. marca). Začiatok o 8:00 hod. Prosím príbuzných, aby do štvrtka nahlásili mená, adresy a telefón.

Na Kvetnú nedeľu si prineste ratolesti, ktoré budeme pri sv. omši požehnávať. Sv. omše sa začnú komentárom a obradom požehnania ratolestí.

Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia. Vyjadriť to môžeme nosením bielej stužky na odeve. Viac informácií nájdete  nastránke  www.25marec.sk.

Na stolíku pod chórusom sú letáky, v ktorých najdete priebeh a čas liturgického slávenia jednotlivých dní  Veľkonočných sviatkov v našej farnosti.

 

2018
2017