Aktuálne oznamy

Aktuálne farské oznamy

Farské oznamy

  1. Pôstna nedeľa 8. marec 2020

 Liturgický kalendár

Pondelok   18.00
Utorok   6.30
Streda   18.00
Štvrtok   6.30
Piatok   16.30

Oškerda

18.00

 Sobota   6.30
Nedeľa 3. Pôstna nedeľa

 

7.30

9.30

 

Dnes je  jarná zbierka na charitu. Kto chce môže obetovať.

Na prvonedeľnú zbierku sme vyzbierali:  688,30 €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

 

Pobožnosti krížovej cesty budú počas pôstneho obdobia:

Farský kostol:  

v piatok pobožnosť krížovej cesty 17:15 hod. a po jej skončení sv. omša.

            v nedeľu o 14:00 hod.

Oškerda:   v piatok o 15:45 hod. a po jej skončení sv. omša.

                    v nedeľu o 14:00 hod.

Kto sa zúčastní spoločného konania krížovej cesty alebo ju koná sám, môže získať úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu príčinu nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky čítaním textov o umučení a smrti Pána Ježiša po dobu 15 minút.

Popoludní o 14.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty. Dnes chcem poprosiť  Matky.

Rádio Mária vydáva časopis. Nové číslo nájdete na stolíku pod chórusom. Je to dvojmesačník. Je zadarmo.

Farská charita vyhlasuje, počas celého pôstneho obdobia zbierku stravných lístkov, ktoré budú darované rodinám na zakúpenie potravín. Na stolíku pod chorusom je umiestnená pokladnička, označená logom farskej charity, do ktorej môžete vhadzovať stravné lístky.

Dňa 6. marca na Slovensku potvrdili prvý prípad nákazy koronavírusom. Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, v tejto súvislosti vydal niekoľko odporúčaní pre katolíckych kňazov a veriacich. Prinášame vám ich v plnom znení.

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.
Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť.

Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.

V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety – knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.

Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk. Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu. Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS.           

                                                                           Pochválený buď Ježiš Kristus!

Staršie oznamy:

2020
2019
2018
2017