Aktuálne oznamy

Aktuálne farské oznamy

  1. nedeľa v období cez rok 11. júl 2021

 Liturgický kalendár

Pondelok

 

7.00

Utorok

 

 

Streda

 

 

Štvrtok

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

 

Piatok

 

 

 Sobota

Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, spomienka

 

Nedeľa

16.  nedeľa  v období cez rok

7.30

9.30

 

Prvonedeľná  zbierka vyzbierali sme  579,80 €. Darcom Pán Boh zaplať.

Sv. omše tento týždeň budú nasledovne:

V pondelok ráno o 7.00 hod. a v nedeľu 7.30 a 9.30 hod.

V prípade pohrebu volajte na farský mobil. Číslo je v oznamoch.

 

Vo štvrtok adorácia nebude.

 

                                                                          Pochválený buď Ježiš Kristus!

                                                                                               

Staršie oznamy:

2021