Aktuálne oznamy

Aktuálne farské oznamy

  1. nedeľa v období cez rok 16. január 2022

 

 Liturgický kalendár

Pondelok

Sv. Antona, opáta, spomienka

18.00

Utorok

 

7.00

Streda

 

18.00

Štvrtok

 

7.00

Piatok

Sv. Agnesy, panny a mučenice

18.00

 Sobota

 

7.00

Oškerda

16.30

Nedeľa

3. nedeľa v období cez rok

7.30

9.30

 

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Vo štvrtok je vo farskom kostole adorácia od 16.00 do 18.00 hodiny, v tomto čase je možnosť si urobiť aj sv. spoveď.

 

 

 

                                                                  Pochválený buď Ježiš Kristus!                      


                    

                    

 

                     

 

                                                                                               

Staršie oznamy:

2022