Aktuálne oznamy

Aktuálne farské oznamy

  1. adventná nedeľa 29.december 2020

 Liturgický kalendár

Pondelok

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

18.00

Utorok

 

6.00

Streda

 

18.00

Štvrtok

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

6.00

Piatok

 

16.30

Oškerda

18.00

 Sobota

 

7.30

Nedeľa

2.     adventná nedeľa

7.30

9.30

18.00

 

Dnes je  jesenná zbierka na charitu. Prispieť môžete aj prostredníctvom poštových poukážok, ktoré sú v zadu na stolíku. Podporte  služby a projekty Diecéznej charity Žilina, ktoré sú v čase krízy ešte viac potrebné. Viac informácií na nástenke pred kostolom alebo na web-stránke  www.charitaza.sk Ešte raz vďaka za podporu! Peter Birčák riaditeľ DCH Žilina. Kto chce môže prispieť. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

 

Na budúci týždeň je prvý piatok.

Spovedať budem pól hodiny pred rannými aj večernými svätými omšami.

V pondelok je  sv. spoveď pre žiakov  ZŠ od 14.00 do 15.00 hod. večer o 18.00 hod. sv. omša venovaná deťom.

V piatok od 7.30 hod. navštívim starých a chorých.

Popoludní od 15.30 bude sv. spoveď v Oškerde.

Po  sv. spovedi o 16.30 hod. v kaplnke Oškerde sv. omša.

Vo farskom kostole  od 17:30 bude sv. spoveď, po sv. omši bude vyložená sviatosť.

V sobotu ráno o 6.45 hod. začne pobožnosť Fatimskej soboty. Sv. omša bude po jej skončení o 7.30 hod. 

Budúcu nedeľu  je prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Kto chce môže prispieť. Darcom Pán Boh zaplať.

Popoludní o 14.00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť, modlitba sv. ruženca s vyloženou Oltárnou sviatosťou.

 

 

 

 

 

Ku starým a chorým, ktorí chodievajú  ku sv. spovedi na Vianoce, prídem v týždni po 2. adventnej nedeli. (11. decembra v piatok) Prosím o nahlásenie mena, adresy a prípadne tel. číslo. Do budúcej nedele.

 

Počas adventného obdobia bude prebiehať detská aktivita, ktorá bude zverejnená na farskej stránke. Pozývame deti – miništrantov,  aby sa zapojili.

Počas adventu si môžete  na ranné  „Rorátne sväté omše“  priniesť lampáše, pri svetle ktorých budeme sláviť sv. omše. Po rorátoch sú deti pozvané na raňajky.

 

                                                                                                            Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

 

 

Staršie oznamy:

2020
2019
2018
2017