Aktuálne oznamy

Aktuálne farské oznamy

  1. Pôstna nedeľa 28. február 2021

 Liturgický kalendár

Pondelok

 

 

Utorok

 

 

Streda

 

 

Štvrtok

 

 

Piatok

 

 

 Sobota

 

 

Nedeľa

3. Pôstna nedeľa

 

Na budúci týždeň je prvý piatok. O sviatosť zmierenia či pomazania chorých môžete požiadať  telefonicky po vzájomnej dohode, individuálne sa môžeme dohodnúť.

Počas pôstného obdobia vás pozývam k modlitbe Krížovej cesty doma v rodinách.

ÚPLNE ODPUSTKY za obvyklých podmienok môžeme počas pôstu získať: pri pobožnosti krížovej cesty; pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána Ježiša; v piatok po sv. prijímaní modlitbou „Dobrý a preláskavý Ježišu“ z JKS.

Slovenská katolícka charita pripravila na pôst už po desiatykrát kampaň PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU, ktorou môžeme pomáhať deťom v Afrike.

KBS udeľuje všeobecný dišpenz účasti na nedeľných i sviatočných bohoslužbách.

Krsty, sobáše a pohreby sú dovolené za účasti max. 6 osôb.  Sv. omše sú naďalej slúžené súkromne.

Ponuka katolíckych stredných škôl v Žilinskej diecéze

Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov príležitosť, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života. Na území našej Žilinskej diecézy sú popri iných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov. Na webovej stránke Diecézneho školského úradu (DŠÚ) www.dsuza.sk

 

Celý mesiac marec prebieha ščítanie obyvateľstva.

                                                                                            Pochválený buď Ježiš Kristus   

 

 

                                                                                                 

Staršie oznamy:

2021