Aktuálne oznamy

Aktuálne farské oznamy

  1. nedeľa v období cez rok 20. január 2019

 Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 18.00
Utorok   7.00
Streda   18.00
Štvrtok Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00
Piatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok 16.30

Oškerda

18.00

 Sobota Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 7.00
 

Nedeľa

 

3. nedeľa v období cez rok

 

 

7.30

9.30

 

 

 

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Už po desiatykrát sa posledná januárová nedeľa slávi ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej rektor, doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., tento deň ponúka ako príležitosť pre všetkých katolíkov na Slovensku spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a zamestnancov. Pri tejto  príležitosti chce vám všetkým poďakovať  za podporu, ktorú tejto univerzite prejavujete. Za túto službu vám vopred ďakuje. Deň otvorených dverí na KU sa koná v utorok 5. februára 2019.

 

Stretnutie rodičov birmovancov bude v piatok (25. januára) večer o 19.00 hod. v kostole.

 

Počas vianočných sviatkov sa v  pokladničke v betleheme vyzbieralo: 419,23 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

 

Staršie oznamy:

2019
2018
2017