Aktuálne oznamy

25. nedeľa  v období cez rok

24. september  2023

 Liturgický kalendár

Pondelok 18.00
Utorok 7.00
StredaSv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka18.00
Štvrtok 7.00
PiatokSv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok18.00
 SobotaSv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
Nedeľa 26. nedeľa  v období cez rok7.30 9.30

Zbierka na seminár, vyzbierali sme   179,80 €.  Darcom Pán Boh zaplať.

Vo štvrtok je vo farskom kostole adorácia od 18.00 do 20.00 hodiny, v tomto čase je možnosť si urobiť aj sv. spoveď.

V sobotu nebude sv. omša ani ráno, ani vigílna v Oškerde, pripravujeme púť do Šaštína.

Na budúcu nedeľu  pri sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Darcom Pán Boh zaplať. Popoludní o 14.00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť.

OZNAM PRE PÚTNIKOV DO ŠAŠTÍNA:

Dominikánske mariánske centrum Vás srdečné pozýva na  púť ružencových bratstiev  do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie  v Šaštíne, ktorá sa uskutoční v sobotu  30. septembra 2023. Program začína  o  9.00 hod. a vyvrcholí sv. omšou o 12.00 hod. Aj z našej farnosti pripravujeme autobus. Záujemcovia sa môžu zapísať, prosíme do budúcej nedele na stolíku pod chórusom. Záloha za  autobus  je 10 €.

                                                                             Pochválený buď Ježiš Kristus!