Aktuálne oznamy

Aktuálne farské oznamy

  1. nedeľa v období cez rok 15. september 2019

 Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka 18.00
Utorok   6.30
Streda   18.00
Štvrtok   6.30
Piatok Sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

 

16.30

Oškerda

18.00

 Sobota Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 6.30
 

Nedeľa

 

25. nedeľa v období cez rok

 

7.30

9.30

Dnes pri sv. omšiach bude hodová zbierka,  pre potreby farnosti. Darcom Pán Boh zaplať.

 

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí  pomohli nachystať a pripraviť na hodovú slávnosť. Ďakujem chlapom OU za kosenie a údržbu areálu, ženám za upratovanie kostola, kvetinovú výzdobu, pani kostolníčke, plachtárkam, miništrantom, hasičom, organistovi a dievčatám zo spevokolu, za ich službu a obohatenie liturgie.

Chcem sa poďakovať Vám všetkým za účasť, že ste si v tento deň našli čas a prišli do nášho farského kostola.

 

Dňa 17. septembra 2019  máme 24. výročie posvätenia Farského kostola Sedembolestnej Panny Márie.

Chcem sa poďakovať dobrodincom, ktorí pomáhali finančne alebo svojou obetavou prácou pri výstavbe kostola. V utorok ráno bude sv. omša obetovaná na tento úmysel.

 

Budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú Jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Spoločne poďakujeme v piatok, môžete si priniesť s darou vašej úrody na požehnanie a po sv. omši na vzájomné ponúknutie.

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.

 

Ďakujem za prítomnost Jurajovi  Sedláčkovi, rektorovi Univerzitného pastoračného centra v Trenčíne.

 

Staršie oznamy:

2019
2018
2017