Aktuálne oznamy

Aktuálne farské oznamy

  1. adventná nedeľa november 2022

 Liturgický kalendár

Pondelok

 

18.00

Utorok

 

7.00

Streda

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

18.00

Štvrtok

 

7.00

Piatok

 

18.00

 Sobota

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

7.30

Oškerda

16.30

Nedeľa

2.    adventná nedeľa

7.30

9.30

Dnes je  jesenná zbierka na charitu. Prispieť môžete aj prostredníctvom poštových poukážok, ktoré sú v zadu na stolíku. Podporte  služby a projekty Diecéznej charity Žilina, ktoré sú v tomto čase ešte viac potrebné. Viac informácií na nástenke pred kostolom alebo na web-stránke  www.charitaza.sk Ešte raz vďaka za podporu! Ďakuje Peter Birčák riaditeľ DCH Žilina. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

 

Na budúci týždeň je prvý piatok.

Spovedať budem pól hodiny pred rannými aj večernými svätými omšami.

V pondelok je  sv. spoveď pre žiakov  ZŠ od 13.30 do 14.30 hod.

V piatok od 7.30 hod. navštívim starých a chorých.

Vo farskom kostole  od 17:30 bude sv. spoveď, po sv. omši bude vyložená sviatosť.

V sobotu ráno o 6.45 hod. začne pobožnosť Fatimskej soboty. Sv. omša bude po jej skončení o 7.30 hod. 

Popoludní od 16.00 bude sv. spoveď  a  16.30 hod. v kaplnke Oškerde sv. omša.

Budúcu nedeľu  je prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Kto chce môže prispieť. Darcom Pán Boh zaplať.

Popoludní o 14.00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť, modlitba sv. ruženca s vyloženou Oltárnou sviatosťou.

 

Ku starým a chorým, ktorí chodievajú  ku sv. spovedi na Vianoce, prídem v týždni po 2. adventnej nedeli. (9. decembra v piatok) Prosím o nahlásenie mena, adresy a prípadne tel. číslo. Do budúcej nedele.

 

Od dnešného dňa si môžete zapisovať úmysly sv. omší na nový rok do konca júna  2023.

 

KNM  farnost Panny Márie, pozýva v nedeľu 4. decembra 2022 o 17.00 hod. na Adventný koncert. Viac info na nástenke pred kostolom.

 

Deti z Misijného zrnka vám na budúcu nedeľu po sv. omšiach ponúknu kvalitné slovenské čokoládky, ktoré potešia dvakrát. Ich kúpou podporíte hladujúce deti v Afrike a vychutnáte si dobrú čokoládu, prípadne ňou môžete niekoho obdarovať. Čokoláda Sladká pomoc bude za 1€  a  Mikulášska za 2€.

Za vašu štedrosť vám deti vopred ďakujú a prajú požehnané Adventné obdobie.

 

(Viac papierov: )

Pozývame deti, žiakov, študentov, ktorí majú zájem koledovať po domoch počas vianoc, aby sa zapísali na stolíku pod chórusom.

 

Kto má záujem o posvätenie domu, prosím Vás, aby ste sa zapísali do 4. adventnej nedele. Na stolíku pod chórusom je papier. Pri zápise do zoznamu uveďte meno, priezvisko a číslo domu, resp. časť obce, v ktorej sa nachádza Váš príbytok. Dátum koledovania ešte spresníme.

 

Kto má záujem odoberať časopis Žilinská diecéza, na budúci rok prosím Vás, aby ste sa zapísali do 3. adventnej nedele. Na stolíku pod chórusom je papier. Pri zápise do zoznamu uveďte meno, priezvisko. Cena zostáva 1€.

 

Adventná aktivita – navigácia, mobil….

 

 

 

 

                                                Prajem Vám požehnaný adventný čas.

 

     
     
     
     
     
     
     

 

Staršie oznamy:

2022