Aktuálne farské oznamy

  1. nedeľa v období cez rok 18. november 2018

 Liturgický kalendár

Pondelok 18.00
Utorok 7.00
StredaObetovanie Panny Márie, spomienka18.00
ŠtvrtokSv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka7.00
Piatok 16.30

Oškerda

18.00

 SobotaSv. Ondreja Dung – Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka7.00
Nedeľa34. nedeľa v období cez rok

KRISTA KRÁĽA
slavnost

 

7.30

9.30

Oškerda

11.00

 

Budúcu sobotu 24. nov.  o 10.00 hod. bude  vo farskom kostole stretnutie rodičov prvopríjímajúcich detí. Stačí, keď príde jeden s rodičov.

 

Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa, zároveň posledná nedeľa v období cez rok a celého liturgického roka. Na budúcu nedeľu o 11:00 hod. bude v Oškerde  sv. omša.

 

V tento deň vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou sviatosťou sa koná  obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. (Litánie a modlitba zasvätenia.) Táto modlitba bude aj v našom farskom kostole budúcu nedeľu o 14.00 hod. Kto sa zúčastní  tejto modlitby, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Oznam pre záujemcov o členstvo v Ružencovom bratstve

V našej farnosti prebieha reforma Ružencového bratstva, ktorá začala 11. novembra. Na stolíku pod chórom sú prihlášky, ktoré si treba vyplniť, ak máte záujem o členstvo v RB, a zvoliť si  formu ruženca, do ktorého chcete patriť. Túto prihlášku potom treba vhodiť do označenej krabicedo 30. novembra. Promótor Dominikánskeho mariánskeho centra určil štyroch členov, ktorí 1. decembra otvoria krabicu a zo všetkých vhodených prihlášok vytvoria 20-členné ruže. Po tomto termíne bude zoznam ruží vyvesený na tabuli pred kostolom. O ďalšom postupe budete včas informovaní.

  

Diecézna charita Žilina pozýva na výstavu fotografií a inšpiratívnych príbehov (ne)obyčajných ľudí – klientov, ktorým charita podala pomocnú ruku. Môžete ju vidieť v Obchdnom Centre Mirage, Žilina 16.-25. november 2018. 

Taktiež charita pozýva zapojiť sa do tohtoročnej potravinovej zbierky v 11. predajniach Tesco, pre ľudí v núdzi v dňoch 22.-24. november 2018 (10.00-20.00hod.)

 

Chcel by som vás poprosiť aj upozorniť na reflexné pásky, baterku, niečo viditeľné … skôr tma…

 

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 27. novembra 2018 v čase od 9.00 do 12. hod.

Vyšlo novembrové číslo diecézneho časopisu. Sú k dispozícii zaujímavé články a pravidelné rubriky pre celú rodinu. Časopis je vzadu na stolíku. Cena je 50 centov.

Časopis Žilinská diecéza bude od 1. januára 2019  stáť 1 Euro. Tento nepopulárny nárast ceny je nevyhnutným krokom, lebo časopis nedokáže diecéza viac dotovať. Preto, kto má záujem o Časopis Žilinská diecéza, v našej farnosti, aby sa nemuseli kupovať, nech si nahlási v sakristií meno, priezvisko a odbernú adresu do konca novembra. Od nového roka nebudeme kupovať časopis ale bude centrálne objednaný.

 

 

Staršie oznamy:

2018
2017