Aktuálne oznamy

Aktuálne farské oznamy

Piata Veľkonočná nedeľa

  1. máj 2021

 Liturgický kalendár

Pondelok

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

18.00

Utorok

Sv. Floriána, mučeníka, spomienka

7.00

Streda

Streda po 5. veľkonočnej nedeli

18.00

Štvrtok

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli

7.00

Piatok

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

18.00

 Sobota

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli

7.00

Nedeľa

Šiesta Veľkonočná nedeľa

7.30

9.30

 

Minulú nedeľu bola zbierka na seminár, vyzbierali sme  70,80 €. Darcom Pán Boh zaplať.

 

Počet návštevníkov v kostole nesmie prekročiť jednu osobu na 15 m2.

Pre náš kostol to znamená 18 ľudí. Počet tých, ktorí môžu vojsť dovnútra  odráta pani kostolníčka pred začatím sv. omše. Pri každej sv. omši bude rezervovaných 5 miest pre rodinu, na ktorej úmysel bude slúžená.

 

Kostol bude vždy otvorený 30 min. pred sv. omšou a prosím veriacich, ktorí sa chcú dostať na sv. omšu, aby boli v kostole najneskôr 5 min. pred začatím.

 

Kvôli nedostatečnému počtu veriacich na sv. omšiach, naďalej platí všeobecný dišpenz od účasti na nedeľných i  sviatočných bohoslužbách.

Vo štvrtok popoludní od 16.00 do 18.00 hod. bude v kostole vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu, pri zachovaní všetkých hygienických predpisov.

 

V máji sa modlíme, vždy pred sv. omšami Loretánske litánie.

 

Dnes popoludní o 14.00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť.

 

Spovedať budem pol hodinu pred svätými omšami.

 

                                                                                                     Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

 

 

                                                                                               

Staršie oznamy:

2021