Sväté omše – štandardne

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
    

 

18:00

6:30   

 

18:00

6:30 16:30 v Oškerde, 

18:00 v kostole,    adorácia pred vystavenou Eucharistiou

 

6:30 7:30            9:30

1. týždeň v mesiaci

  • Piatok  – 16:30 v Oškerde,
                    – 18:00 v kostole,  po sv. omšiach litánie k Srdcu Ježišovmu s eucharistickým požehnaním
  • Sobota – 6:45 Fatimská pobožnosť, 7:30  sv. omša

Sv. spovede a pobožnosti v 1. týždeň v mesiaci

  • Pondelok – sv. spoveď detí zo ZŠ od 13:30 do 14:30, o 18.00 je detská sv. omša
  • Piatok – spovedanie starých a chorých – od 7:30, sv. spoveď v Oškerde pred sv. omšou od 15:30  do 16:30
  • Nedeľa  –14:00 modlitba sv. ruženca, litánie k Srdcu Ježišovmu s eucharistickým požehnaním

 

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Sviatok*
Snežnica 18:00 6:30 18:00 6:30 18:00 6:30 07:30 09:30 06:30 18:00
Oškerda         16:30*     16:30

*prikázaný sviatok pripadajúci v pracovný deň

Prípadné zmeny sa vopred vyhlasujú vo farských oznamoch – pozri aktuálne farské oznamy.