Sväté omše – štandardne

 PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatok Sobota Nedeľa
  

 

18:00

7:00 

 

18:00

7:0016:30 v Oškerde,

18:00 v kostole,    adorácia pred vystavenou Eucharistiou

 

7:007:30            9:30

1. týždeň v mesiaci

  • Piatok  – 16:30 v Oškerde,
                    – 18:00 v kostole,  po sv. omšiach litánie k Srdcu Ježišovmu s eucharistickým požehnaním
  • Sobota – 16:00, nasleduje Večeradlo

Sv. spovede a pobožnosti v 1. týždeň v mesiaci

  • Utorok – sv. spoveď detí zo ZŠ od 12:15 do 13:45, o 18.00 je detská sv. omša
  • Piatok – spovedanie starých a chorých – od 7:30, sv. spoveď v Oškerde pred sv. omšou od 15:30  do 16:30
  • Nedeľa  –14:00 modlitba sv. ruženca, litánie k Srdcu Ježišovmu s eucharistickým požehnaním

 

 PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľaSviatok*
Snežnica18:007:0018:007:0018:0007:0007:30 09:3007:30 18:00
Oškerda    16:30*  16:30

*prikázaný sviatok pripadajúci v pracovný deň

Prípadné zmeny sa vopred vyhlasujú vo farských oznamoch – pozri aktuálne farské oznamy.