Hnutie  MODLITBY MATIEK

vzniklo v r. 1995 v Anglicku, keď dve staré mamy Veronika a Sandra vnímali potrebu modliť sa spolu za svoje deti a vnúčatá. Sandra počula hlas: „Modli sa za svoje deti“ ale nevedela, čo to znamená, lebo sa vždy za svoje deti modlila. Spolu s Veronicou sa začali modliť tretí desiatok radostného ruženca „…ktorého si Panna v Betleheme porodila“, aby porozumeli Božiemu volaniu. Po mesiaci vznikla prvá skupinka MM a ony poznali, že Pán Ježiš túži po tom, aby mamy prosili Ducha Svätého, aby ich viedol, aby mamy odprosovali a chválili Pána, aby čítali a načúvali Božie slovo. A nakoniec, aby odovzdávali svoje deti do Ježišových rúk s dôverou, že ON môže zmeniť chod vecí. Tieto modlitby sa zakrátko rozšírili do celého sveta. Spiritualitou Modlitieb matiek je spiritualita života Ježišovej Matky – Panny Márie. 

Na Slovensku  sa začali Modlitby matiek v roku 1996. V našej farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Snežnici sa mamy modlia v MM od roku 2015.

Z príhovoru otca Mariána Dragúňa – duchovného otca MM:  „Skupinku MM vnímam ako malý orchester – kvarteto, kvinteto, trio… podľa toho, koľko vás tam je. Aby tento orchester mohol fungovať, každý jeden nástroj musí byť naladený. To ladenie je vaša osobná modlitba počas celého týždňa a odovzdávanie všetkého, čo cez týždeň prežívate. To je to nalaďovanie sa na to, aby sme potom na stretnutí MM zahrali ako orchester každý na svojom nástroji krásnu symfóniu. Keď sa na to cez týždeň nepripravujeme, naše modlitby sú ako kakofónia – rozladené a ťažko sa to počúva. Pánu Bohu sa ťažko počúvajú modlitby tých, ktorí nie sú zladení láskou a odpustením. Preto osobná každodenná modlitba, v ktorej sa cez odovzdanosť pripravujeme na stretnutie v skupinke MM, je niečo, čo je nenahraditeľné. Povzbudzujem vás, aby ste verili v silu modlitby… „dôvera a odovzdanosť sú piliere prežívania spirituality Modlitieb matiek“     

„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny“. (Jer 31,16)

Viac informácii nájdete na oficiálnej stránke hnutia MM:  http://modlitbymatiek.sk/domov;

Ak máte záujem pripojiť sa k MM v našej farnosti, obráťte sa na nášho kňaza, ktorý vám sprostredkuje kontakt na mamu Luciu.