RODINNÁ SÚŤAŽ V KARANTÉNE

Rodinná súťaž v karanténe

Farnosť sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste vyhlasuje rodinnú súťaž, ktorá chce byť inšpiráciou ako správne využiť čas povinnej karantény.

Do súťaže sa môžu zapojiť rodiny a jednotlivci, ktorí patria do Dekanátu Kysucké Nové Mesto.

Začiatok je na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca 2020 a koniec bude závisieť od situácie v našej krajine.

Každý týždeň vždy v stredu sa vyhlásia úlohy pre rodiny aj pre jednotlivcov. Hodnotiť sa bude po každom kole o zaujímavé ceny a po skončení všetkých kôl bude záverečné vyhodnotenie o super ceny (víkend v Christilande, spoločná púť, výlet…). Do súťaže sa môžete kedykoľvek zapojiť.

Vypracované úlohy a odpovede posielajte mailom na adresu:

posta@farnostknm.sk

Hodnotiaca porota: riaditeľka CVČ sv. Jakuba Martina Kontríková, manželia Štefan a Janka Richtárikovci, manželia Alexander a Lenka Backovci, dekan Peter Holbička, kaplán Jozef Lazový

  1. Kolo rodinnej súťaže v karanténe 25.3.2020

Úlohy pre rodinu: Staršie deti alebo deti s rodičmi či sami manželia pripravia večeru pri sviečkach pre celú rodinu.

Po večeri deti alebo členovia rodiny pripravia galavečer (napr. nacvičia scénku, zahrajú na hudobný nástroj, pripravia rodinný kvíz, spoločenskú hru…)

Úlohy pre jednotlivcov: Priprav večeru pri sviečkach pre Ježiša a pre seba a preži spolu s ním výnimočný čas.

Milí súťažiaci, buďte vynaliezaví a tvoriví. Veríme, že ako jedna veľká rodina spoločne prežijeme krásne a požehnané chvíle, ktoré upevnia naše vzájomné vzťahy s Bohom, s najbližšími, ale i k sebe samým.

Úlohy z 1. kola zrealizujte do nedele 29.3.2020.

Zdokumentovanie (fotografie, krátke videá z mobilu, kresby či krátky popis úlohy), ale aj vaše inšpirácie, podnety a pripomienky k súťaži posielajte na mail farnosti posta@farnostknm.sk do pondelka 30.3.2020 do 12:00 hod.