Pôstna zbierka na Charitu

https://dcza.sk/sk/dokumenty/pastoracia/aktuality-z-charity/postna-zbierka-na-charitu

Pôstna zbierka na Charitu

Diecézna charita Žilina Vás pozýva do modlitby, pôstu a almužny pre trpiacich.  Tradičnú zbierku na Charitu na prvú pôstnu nedeľu rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA počas celého pôstu s viacerými možnosťami podpory. Informácie nájdete na www.charitaza.sk, na plagáte a na letákoch v tvare mešca, vezmite si ich. K dispozícii sú aj šeky, tiež možnosť odovzdať svoju almužnu pre Charitu na fare. Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie byť blízko pri človeku! Ďakujeme!

MOJA ALMUŽNA POMÁHA TRPIACIM V MOJEJ DIECÉZE!

Pred týždňom sa nám Sv. O. František prihováral k svetovému dňu chorých aj týmito slovami:

„Blízkosť je vzácny balzam, ktorý je oporou a útechou trpiacich v ich chorobe. Ako kresťania prežívame blízkosť ako prejav lásky Ježiša Krista, milosrdného Samaritána, ktorý sa so súcitom približuje ku každému človeku zranenému hriechom.“

365 dní stojíme blízko pri človeku. Tisíckam ľudí podávame pomocnú ruku, staráme sa o chorých, nasycujeme hladných, chránime „maličkých“, prinášame nádej aj v týchto náročných časoch.

Sme postavení pred nové výzvy, pomáhame v prvej línii a potrebujeme Vašu pomoc!

Tradičná zbierka na Charitu prebieha na prvú pôstnu nedeľu a za súčasných podmienok ju rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA počas pôstu.

Vo svojich chrámoch nájdete plagáty ku zbierke. Zároveň aj letáky v tvare mešca„moja almužna pomáha trpiacim v mojej diecéze“ s informáciami o možnosti podpory.

Bratia a sestry, služba Charity je zvlášť v dnešných časoch svedectvom života Cirkvi vo svete. Aj vďaka Vašej modlitbe, podpore a „almužne“ budeme naďalej slúžiť a prinášať nádej.

Chcem Vás na tomto mieste požiadať o Vašu štedrosť a podporu formou zbierky na prvú pôstnu nedeľu, kampane MOJA ALMUŽNA priamo na účet, šekom, prostredníctvom QR kódu…

SPOLU napĺňame poslanie byť „blízko pri človeku“!

ĎAKUJEME!

Ku zbierke na Charitu na prvú pôstnu nedeľu 2021.

Mgr. Peter Birčák
riaditeľ Diecéznej charity Žilina


Na stiahnutie

A4_JARNA_press(1).pdf
sack_letak_press(2).pdf