„Farská ekonomická rada je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležžitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností, odborných rád a konkrétnej pomoci tak, aby majetok farnosti bol spravovaný ššetrne, obozretne a spoľahlivo.“ (Štatúty farskej ekonomickej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy, čl. 1.1)

Členovia ekonomickej farskej rady:  Ján Belanec, František Ďuroška, Milan Jaššo, Jaroslav Labuda, Juraj Podolák, Jozef Smieško.