14. zastavenie

14. zastavenie

Pána Ježiša pochovávajú Keď Ježiša uložili do hrobu, mnohí si vydýchli, a boli spokojní, že to všetko je už šťastne na konci. Ale Ježiš zatiaľ porazil diabla a vykúpil nás z jeho otroctva. Zostúpil k zosnulým a slávnostne pred nimi

13. zastavenie

13. zastavenie

Pánovo telo skladajú z kríža Na kríži už visí len bezduché telo Krista. Koniec divadelného predstavenia. Dav, túžiaci po krvi už odišiel. Učeníci sa rozpŕchli. Ostala iba Mária a niekoľko najvernejších. Nikodém a Jozef s bázňou snímajú bezvládne telo Vykupiteľa.

12. zastavenie

12. zastavenie

Pán Ježiš na kríži zomiera Po mori múk Ježiš na kríži zomiera. Vysilený, smädom utrápený, zasypaný urážkami, zlosťou, nenávisťou, nezáujmom. Po zážitku samoty, keď Ho Otec opustil. Hovorí: „Dokonané je.“ Otec, urobil som čo si chcel. Zachránil som ľudí od

11. zastavenie

11. zastavenie

Pána Ježiša pribíjajú na kríž „Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti“ Veľké klince pribili Pána Ježiša ku drevu kríža. Celé telo je napnuté, každá kosť, svaly, nervová sústava, každá bunka. Kristus musí bojovať o každý

10. zastavenie

10. zastavenie

Pánu Ježišovi zvliekajú šaty Keď prišli na miesto zvané Golgota, vojaci strhli z Pána Ježiša šaty. Na Turínskom plátne možno napočítať vyše sto rán po úderoch. Teraz sa tie rany obnovili. Krv vyteká zo všetkých rán. Opäť cíti bolesť, ako

9. zastavenie

9. zastavenie

Ježiš padá tretí raz pod krížom Už je to len kúsok na vrchol kopca. Ježiš vysilený a unavený nevládze niesť ťarchu našich hriechov, ktoré sa opakujú a tak opäť padá. Ťažké bremeno našej krehkosti a slabosti v podobe kríža Ho

8. zastavenie

8. zastavenie

Ježiš napomína plačúce ženy Plač. Ženy pri pohľade na Ježišove utrpenie plačú nad ním. On im však hovorí: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou, a nad svojimi synmi.“ Koľkokrát sa stáva, že nariekame zbytočne. Ježiš ako boží