Spevokol

 

Ďakujeme, že čítate tieto riadky! Ďakujeme za Vaše modlitby!

Mládežnícky spevokol v Snežnici sa začal formovať po vysviacke kostola Sedembolestnej Panny Márie (v roku 1995). Prešli sme viacerými, najmä personálnymi, obmenami a formujeme sa neustále. Od roku 2011 sa snažíme budovať aj detský spevokol, ktorý doprevádza najmä detské sväté omše. Fungujeme na báze dobrovoľnosti. Aj keď bol/je spevokol čisto dievčenský, účasť chlapcov je stále vítaná. V súčasnosti je zloženie spevokolu rozmanité: od študentov po pracujúcich, od šťastne slobodných po šťastných v manželstve… Veď pre tých, čo chcú chváliť Pána, nejestvujú obmedzenia.

Svojím spevom sa snažíme obohatiť liturgiu svätých omší. Tradíciou sú tiež krížové cesty v období pôstu, doprevádzané mládežníckymi piesňami.

V roku 2015 sme dostali veľkú milosť, keď sme mohli pri príležitosti 20. výročia vysviacky nášho farského kostola vydať hudobné CD pod názvom „Pán uprostred nás.“

Prostredníctvom vlastných mini projektov sa snažíme priblížiť významné udalosti vo farnosti alebo v Cirkvi. Spomenieme:

  • Jasličková pobožnosť
  • Mariánsky koncert – v roku Sedembolestnej
  • koncert „Pán uprostred nás“ – pri príležitosti 20. výročia vysviacky chrámu a vydania hudobného CD
  • akadémia „Milosrdenstvo má ľudskú tvár“ – vo Svätom roku Božieho milosrdenstva
  • Fatimská akadémia – pri príležitosti 100. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime

Aj prostredníctvom spevu šírime evanjelium vo svojom prostredí. Budujeme spoločné priateľstvá a spoločenstvo. Spev nám prináša smiech a radosť. Ak túto radosť pocítia aj druhí, bude naša radosť ešte väčšia.

No hlavným naším cieľom je osláviť Pána a priblížiť Ho druhým.