Spravca farnosti Snežnica:

 

 

 

 

Adamčík Martin, Mgr.  farár  Snežnica
Pochádza: Nová Ves nad Váhom
Diakonát: 11.06.2004, Nitra
2004 – 2005 diakonská služba Žilina-Mesto
Presbyterát: 11.06.2005, Nitra
2005 – 2006 kaplán Skačany
2006 – 2011 kaplán Čadca
2011 – 2017 administrátor Čadca-Milošová
2017 – farár Snežnica

Milí farníci,
dovoľte, aby som sa vám ako váš nový farár krátko predstavil. Volám sa Martin Adamčík. Narodil som sa 30. januára 1977 v Trenčíne. Pochádzam z malej dedinky na Považí, ktorá sa volá Nová Ves nad Váhom. Vyštudoval som Strednú priemyselnú školu v Novom Meste nad Váhom so zameraním technický manažment. Po dosiahnutí maturitnej skúšky som cítil povolanie stať sa kňazom. V roku 1996 som začal štúdiá za kňaza na Bohosloveckej fakulte v seminári v Nitre.

Za kňaza ma 11. júna 2005 vysvätil vtedajší nitriansky biskup J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec. Ako novokňaz som sa dostal do farnosti Skačany (okr. Partizánske), ktoré boli mojím prvým miestom pôsobenia. Po roku ma preložili na Kysuce, do Farnosti Čadca – mesto, kde som pôsobil päť rokov ako kaplán, u pána dekana Emila Floriša. Dnes je už vo večnosti. Veľa som sa od neho naučil a som mu za veľa vďačný. V tom čase, teda v roku 2008, vznikla Žilinská diecéza. Tak som sa stal kňazom tejto diecézy. V roku 2011 pán biskup Žilinskej diecézy zriadil novú Farnosť Čadca – Milošová, kde ma ustanovil za administrátora farnosti. Tu som pôsobil šesť rokov. Ďalej môj príbeh poznáte….
Od júla 2017 som dostal dekrét od biskupa Žilinskej diecézy spravovať Farnosť Snežnica. Som tu veľmi krátko, ale vnímal som veľmi milé a priateľské prijatie, za čo som Vám vďačný a prosím Vás všetkých o modlitby.

Martin Adamčík

Martin Adamčík

 

Pôsobili u nás vo farnosti:

Ján Vrbata

pôsobil u nás PhDr. Ján Vrbata administrátor farnosti Snežnica 2011 – 2017 Narodený: 16.8.1975 v Považskej Bystrici Ordinovaný: 14.6.2003 v Kostole sv. Ladislava v Nitre – 2003 – 2005 kaplán Krásno (pri Topoľčanoch) – 2005 – 2007 kaplán Bytča –

 

Pôsobili u nás vo filiálke Snežnica – farnosť Brodno (do 2011):

Čičmanec Jozef

Čičmanec Jozef, Mgr., hon. dekan Aktívne pôsobil vo filiálke Snežnica do roku 2011. narodený 2. 11. 1948 v obci, dnes mestská časť Nitra – Janíkovce, ordinovaný 17. 6. 1972, Diakonát: 09.04.1972 Presbyterát: 17.06.1972 1972 – 1974 kaplán Žilina-Mesto 1974 –