Kaplnky

Kaplnky na území farnosti:

  • Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Oškerda): hodová sv.omša – nedeľa po slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (o 11:00 hod.)
  • Kaplnka na Medzivretní (Snežnica): sv. omša na sviatok Povýšenia sv. kríža (o 16:00 hod.)
  • Kaplnka na Vrchdiel (Snežnica): sv. omša v letnom období podľa dohody s Farnosťou Brodno
  • Kaplnka na Lysine (Snežnica): sv. omša v mesiaci máj