Naša farnosť

Z histórie:  Snežnica patrila ako filiálka pod Farnosť Brodno, Dekanát Varín.

 • 17.9.1995
  vysviacka Kostola Sedembolestnej Panny Márie, kostol konsekroval nitriansky pomocný biskup, Mons. František Rábek.
  Kostol spravoval administrátor Farnosti Brodno, Mgr. Jozef Čičmanec.
 • jún 2011
  príchod prvého kňaza Jána Vrbatu
 • 1. júl 2011
  zriadená Farnosť Snežnica s filiálkou Oškerda, na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
 • 10. júl 2011
  slávnostné vyhlásenie novozriadenej farnosti, svätá omša celebrovaná žilinským biskupom, Mons. Tomášom Galisom.

Zo života farnosti:

15. september patrocínium farského kostola, zároveň sa konajú obecné hodové slávnosti
17. september výročie konsekrácie kostola
Nedeľa Najsvätejšej Trojice – výročná celodenná farská poklona
22.8. sviatok Panny Márie Kráľovnej – farská púť

Vo farnosti pôsobí:

Farnosť Snežnica s filiálkou Oškerda bola zákonne zriadená 1. júla 2011 na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnostné vyhlásená bola žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom 10. júla 2011 vo Farskom kostole  Sedembolestnej Panny Márie v Snežnici.

Popis erbu odsúhlaseného heraldickým konzultorom

Erb
O farnosti

 

KOSTOL

17.9.1995 vysviacka Kostola Sedembolestnej Panny Márie, kostol konsekroval nitriansky pomocný biskup, Mons. František Rábek

Kostol

 

KŇAZ

 

 

 

 

Adamčík Martin, Mgr.  farár  Snežnica
Pochádza: Nová Ves nad Váhom
Diakonát: 11.06.2004, Nitra
2004 – 2005 diakonská služba Žilina-Mesto
Presbyterát: 11.06.2005, Nitra
2005 – 2006 kaplán Skačany
2006 – 2011 kaplán Čadca
2011 – 2017 administrátor Čadca-Milošová
2017 – farár Snežnica

Milí farníci,
dovoľte, aby som sa vám ako váš nový farár krátko predstavil. Volám sa Martin Adamčík. Narodil som sa 30. januára 1977 v Trenčíne. Pochádzam z malej dedinky na Považí, ktorá sa volá Nová Ves nad Váhom. Vyštudoval som Strednú priemyselnú školu v Novom Meste nad Váhom so zameraním technický manažment. Po dosiahnutí maturitnej skúšky som cítil povolanie stať sa kňazom. V roku 1996 som začal štúdiá za kňaza na Bohosloveckej fakulte v seminári v Nitre.

Za kňaza ma 11. júna 2005 vysvätil vtedajší nitriansky biskup J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec. Ako novokňaz som sa dostal do farnosti Skačany (okr. Partizánske), ktoré boli mojím prvým miestom pôsobenia. Po roku ma preložili na Kysuce, do Farnosti Čadca – mesto, kde som pôsobil päť rokov ako kaplán, u pána dekana Emila Floriša. Dnes je už vo večnosti. Veľa som sa od neho naučil a som mu za veľa vďačný. V tom čase, teda v roku 2008, vznikla Žilinská diecéza. Tak som sa stal kňazom tejto diecézy. V roku 2011 pán biskup Žilinskej diecézy zriadil novú Farnosť Čadca – Milošová, kde ma ustanovil za administrátora farnosti. Tu som pôsobil šesť rokov. Ďalej môj príbeh poznáte….
Od júla 2017 som dostal dekrét od biskupa Žilinskej diecézy spravovať Farnosť Snežnica. Som tu veľmi krátko, ale vnímal som veľmi milé a priateľské prijatie, za čo som Vám vďačný a prosím Vás všetkých o modlitby.

Martin Adamčík

Martin Adamčík

 

BOHOSLUŽBY

Sväté omše – štandardne

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
    

 

18:00

6:30   

 

18:00

6:30 16:30 v Oškerde, 

18:00 v kostole,    adorácia pred vystavenou Eucharistiou

 

6:30 7:30            9:30

1. týždeň v mesiaci

 • Piatok  – 16:30 v Oškerde,
                  – 18:00 v kostole,  po sv. omšiach litánie k Srdcu Ježišovmu s eucharistickým požehnaním
 • Sobota – 6:45 Fatimská pobožnosť, 7:30  sv. omša

Sv. spovede a pobožnosti v 1. týždeň v mesiaci

 • Pondelok – sv. spoveď detí zo ZŠ od 13:30 do 14:30, o 18.00 je detská sv. omša
 • Piatok – spovedanie starých a chorých – od 7:30, sv. spoveď v Oškerde pred sv. omšou od 15:30  do 16:30
 • Nedeľa  –14:00 modlitba sv. ruženca, litánie k Srdcu Ježišovmu s eucharistickým požehnaním

 

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Sviatok*
Snežnica 18:00 6:30 18:00 6:30 18:00 6:30 07:30 09:30 06:30 18:00
Oškerda         16:30*     16:30

*prikázaný sviatok pripadajúci v pracovný deň

Prípadné zmeny sa vopred vyhlasujú vo farských oznamoch – pozri aktuálne farské oznamy.
 

Bohoslužby

 

Popis erbu odsúhlaseného heraldickým konzultorom

Erb