Ako vybaviť krst

Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti zvyčajne v nedeľu pri svätej omši o 9:30. Termín krstu a náuky si dohodnete individuálne s kňazom.

Krok za krokom:

 1. Dohodnite si u kňaza termín krstu.
 2. Po narodení dieťatka nahláste krstna farskom úrade.
 3. Absolvujte (obaja rodičia a krstní rodičia) katechézu pred krstom detí.
 4. Na ďalšie otázkyvám rád odpoviem. Pokojne ma kontaktujte.

„Svätý Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.“ (KKC 1213)

Príprava na krst

Katechéza pred krstom dieťaťa, určená pre rodičov a krstných rodičov (príprava na krst, krstná náuka) sa spravidla koná po dohovore s kňazom  vo fare alebo vo farskom kostole.

 Krstní rodičia

Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov, krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života. Ich úloha je skutočnou ekleziálnou (cirkevnou) službou (por.: KKC 1255). Krstenec má podľa možnosti mať krstného rodiča.

 

Úlohou krstného rodiča je:

 • pomáhať dospelému krstencovi pri uvedení do kresťanského života;
 • usilovať sa, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia (por.: KKP 872).

Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka (por.: KKP 873).

 

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

 • aby ho určilsám krstenec alebo jeho rodičia, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
 • aby zavŕšil 16. rok  života;
 • aby bol katolíkpobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
 • aby nebol postihnutý kánonickým trestom;
 • aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

Pokrstený nekatolík sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (por.: KKP  874 § 1 a 2).