Hodová slávnosť 2021

neboli nájdené žiadne obrázky

Výstavba kostola v 2012

neboli nájdené žiadne obrázky

Zriadenie farnosti

neboli nájdené žiadne obrázky

autor fotografií: Lukáš Hodoň

 

Výstavba fary

neboli nájdené žiadne obrázky

Vyhlásenie fary

autor fotografií: Lukáš Hodoň

Vysviacka fary

neboli nájdené žiadne obrázky

autor fotografií: Lukáš Hodoň

 

 

ostatné

neboli nájdené žiadne obrázky

rôzne

Púť Živčak:

neboli nájdené žiadne obrázky

 

Šaštín Marianka

neboli nájdené žiadne obrázky

 

Púte a výlety

 

Zdroj fotografií: Ján Vrbata, Lukáš Hodoň, Peter Kukučik, Obecná stranka a iné spriaznené zdroje