1. zastavenie

Ježiš je odsúdený na smrť

Pilát odsúdil na smrť Pána Ježiša, hoci nič zlé neurobil. On z lásky k nám sa obetoval na kríži, aby nás vykúpil. Božia láska k nám je nekonečná. Mnohokrát zhrešíme a často si to ani neuvedomujeme.

Pane Ježišu, pomáhaj nám spoznať svoje chyby, čím skôr ich oľutovať, aby sme sa stávali čoraz viac Tebe podobný.