10. zastavenie

Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Keď prišli na miesto zvané Golgota, vojaci strhli z Pána Ježiša šaty. Na Turínskom plátne možno napočítať vyše sto rán po úderoch. Teraz sa tie rany obnovili. Krv vyteká zo všetkých rán. Opäť cíti bolesť, ako pri bičovaní.
Telo je zrkadlom duše, Kristov telo je vyjadrením lásky voči Otcovi: „Preto som povedal: Hľa prichádzam Pane, aby som plnil božiu vôľu.“ Toto telo plní Otcovu vôľu, keď tam stojí obrané o šaty, ako objekt pomsty, skrýva v sebe bolesť zneucteného ľudstva.
Pán Ježiš prišiel na zem plniť vôľu Boha Otca. Zamyslime sa, či aj my robíme vždy to, čo je Pánu Bohu milé.