12. zastavenie

Pán Ježiš na kríži zomiera

Po mori múk Ježiš na kríži zomiera. Vysilený, smädom utrápený, zasypaný urážkami, zlosťou, nenávisťou, nezáujmom. Po zážitku samoty, keď Ho Otec opustil. Hovorí: „Dokonané je.“ Otec, urobil som čo si chcel. Zachránil som ľudí od pekla. Zaplatil som Ti za nich výkupné. Splnil som svoju úlohu, dokonal som čo som mal urobiť. „Do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“
Diablovi sa nepodarilo zlomiť Ježiša. Ani bolesťou, ani nenávisťou, ani cynizmom. Kristus splnil svoju úlohu a zostal verný Otcovi.
Čo robím ja? Ako sa snažím prežívať svoj život? Čo by som povedal ja na Ježišovom mieste?