13. zastavenie

Pánovo telo skladajú z kríža

Na kríži už visí len bezduché telo Krista. Koniec divadelného predstavenia. Dav, túžiaci po krvi už odišiel. Učeníci sa rozpŕchli. Ostala iba Mária a niekoľko najvernejších. Nikodém a Jozef s bázňou snímajú bezvládne telo Vykupiteľa. Mária ho s úctou berie do náručia. Poslednykrát objíma toho, ktorý sa obetoval za nás. Koľko nehy, lásky a žiaľu zároveň je v tomto objatí. Nie, tá chvíľa sa nedá zabudnúť. Mŕtvy Syn v náručí Matky. Matka a Syn, ktorí sú bez hriechu, pocítili všetku zlobu sveta. Bolesť, ktorú pretrpel Ježiš na krížovej ceste, nebola oveľa väčšia ako bolesť jeho Matky.
Nechcem nikdy zabudnúť na tento obraz, lebo aj ja som príčina smrti Ježiša a nevysloviteľného žiaľu mojej nebeskej Matky Márie.