14. zastavenie

Pána Ježiša pochovávajú

Keď Ježiša uložili do hrobu, mnohí si vydýchli, a boli spokojní, že to všetko je už šťastne na konci. Ale Ježiš zatiaľ porazil diabla a vykúpil nás z jeho otroctva. Zostúpil k zosnulým a slávnostne pred nimi otvoril dlho zatvorené nebo. Takže to nebol koniec, ale začiatok. Ježiš začal novú revolúciu ľudí na čele s Bohom.Ľudí, ktorí pokladajú lásku, službu a modlitbu za najdôležitejšiu, ľudí ktorí dobré skutky robia tajne, ľudí ktorí pokorne nesú svoj kríž, aby raz mohli vstať zmŕtvych.
Preto ťa Pane Ježišu prosíme, aby sme Tvoje zmŕtvychvstanie brali ako výzvu k novému životu a rozhodli sa Teba nasledovať.