2. zastavenie

Ježiš berie kríž

Ježiš berie na plecia drevený kríž. My, ľudia naňho nakladáme ťarchu kríža – ťarchu našich hriechov. Už aj tak dosť zničený Ježiš prijíma ďalšie utrpenie. To je obeta Boha za nás. Ten, ktorý nemal žiaden hriech, berie hriechy celého ľudstva a nesie ich – kvôli nám.
Pane, daj mi silu, aby som dokázal vyhýbaním sa hriechu nezvyšovať tvoje utrpenie pod krížom. A daj, aby som dokázal aj ja denne brať a niesť svoj kríž.