5. zastavenie

Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž

Pane, Šimon hoc bol ustatý, vzal na svoje plecia cudzí kríž. My všetci vieme, že cesta k Tebe vedie cez kríž. Často sa ho chceme striasť a zbaviť a nie ešte niesť cudzí kríž. No Ty sám hovoríš: „Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
Pane daj mi dobrých priateľov, ktorý by ma neopustili v núdzi. A daj, aby som v každom opustenom a trpiacom videl Teba.