6. zastavenie

Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Tradícia spomína aj Veroniku. Nemohla ako Šimon niesť kríž a nikto ju ani k tomu nemohol nútiť. Ale ona ho celkom určite niesla z Ježišom, tak ako mohla, tak ako jej to diktovalo srdce. Utrela Pánu Ježišovi od krvi špinavú tvár.
„Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Pane, prosíme Ťa, nauč nás všímať si tých, ktorí potrebujú našu pomoc a daj nám veľké srdce, aby sme konali skutky lásky.