8. zastavenie

Ježiš napomína plačúce ženy

Plač. Ženy pri pohľade na Ježišove utrpenie plačú nad ním. On im však hovorí: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou, a nad svojimi synmi.“
Koľkokrát sa stáva, že nariekame zbytočne. Ježiš ako boží Syn nepotrebuje nárek žien. niesol svoj kríž dobrovoľne a z lásky k nám, aby nám boli odpustené hriechy. Nemáme oplakávať jeho utrpenie, ale náš život, naše hriechy, ktorými ho každý deň pribíjame na kríž.
Nemáme však len stále nariekať, ale máme sa aj snažiť o nápravu a lepší život. Úspech si treba vybojovať. Preto Ťa prosím Pane, daj mi silu zachovávať tvoje príkazy aby som vedel bojovať za dobro.