9. zastavenie

Ježiš padá tretí raz pod krížom

Už je to len kúsok na vrchol kopca. Ježiš vysilený a unavený nevládze niesť ťarchu našich hriechov, ktoré sa opakujú a tak opäť padá. Ťažké bremeno našej krehkosti a slabosti v podobe kríža Ho ešte viac pritláča k zemi a znásobuje pád. On sa však nevzdáva, neostáva na mieste, vstáva opäť hore, aj keď mu v tom bránime našou ľahostajnosťou a lenivosťou. To všetko premáha len aby vstal a pokračoval v ceste a tak splnil Otcovu vôľu a bol mu poslušný.
Pene Ježišu, pre Tvoj tretí pád Ťa prosíme, vyprosuj nám stále milosti od Nebeského Otca, aby sme dokázali po každom zlyhaní, po každej chybe vstať a vrátiť sa znovu k Tebe.