Stretnutie členov Farskej charity Snežnica s pánom kaplánom Mariánom Melišíkom a koordinátorom farských charít Žilinskej diecézy Bc. Tomášom Kapustom, ktorí so sebou priniesli aj vzácnu relikviu sv. Alžbety Uhorskej (Durínskej).