Výstavba kostola v 2012

no images were found

 

Zriadenie farnosti

no images were found

autor fotografií: Lukáš Hodoň

 

Výstavba fary

 

Vyhlásenie fary

autor fotografií: Lukáš Hodoň

Vysviacka fary

autor fotografií: Lukáš Hodoň

 

 

ostatné

 

rôzne

Púť Živčak:

no images were found

 

Šaštín Marianka

no images were found

 

Púte a výlety

 

Zdroj fotografií: Ján Vrbata, Lukáš Hodoň, Peter Kukučik, Obecná stranka a iné spriaznené zdroje