Aktuálne farské oznamy

  1. nedeľa v období cez rok 2. august 2020

 

 

 Liturgický kalendár

Pondelok   18.00
Utorok Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka 7.00
Streda   18.00
Štvrtok Premenenie Pána, sviatok 7.00
Piatok   16.30

Oškerda

18.00

 Sobota Sv. Dominika, kňaza, spomienka 7.00
Nedeľa 19. nedeľa v období cez rok

 

7.30

9.30

 

 

Dnes 2. augusta je Porciunkuly. Vo všetkých farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch možno získať úplné odpustky. ( Otče náš, Verím v Boha, na úmysel sv. Otca a sv. prijímanie).

 

Dnes  pri sv. omšiach je prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Darcom Pán Boh zaplať. Popoludní o 14.00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť.

Na budúci týždeň je prvý piatok.

Spovedať budem pól hodiny pred rannými a hodinu pred večernými svätými omšami.

V pondelok  je  sv. spoveď pre žiakov  ZŠ od 13.30 do 14.30 hod.,

 

V piatok od 7.30 hod. navštívim starých a chorých.

Popoludní od 15.30 bude sv. spoveď v Oškerde.

Po  sv. spovedi o 16.30 hod. v kaplnke Oškerde sv. omša.

Od 17:30 bude sv. spoveď vo farskom kostole, po sv. omši bude vyložená sviatosť.

 

Poslali časopis Žilinská diecéza, kto si ho objednal, môže si ho vyzdvihnúť v sakristii.

 

                                                                                                          Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

 

Staršie oznamy:

2020
2019
2018
2017
Aktuálne oznamy

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v kňazskom seminári v Badíne, 13. februára 2018, bolo schválené spoločné vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru.

 

Celé znenie vyhlásenia:

VYHLASENIE_Badin_final

Prednášky:

Prednaska_Dohovor_o_ochrane_ludskycha_prav_a_slobod

Prednaska_Istambul_dohovor

Prednaska_Rizika_medzinarodneho_prava_a prava_UE_prenabozenske_hodnoty

Oznamy Diecéza v Žiline