7. zastavenie

7. zastavenie

Ježiš po druhýkrát padá pod krížom Pane už nemáš síl a Tvoje bezvládne telo padá pod ťarchou kríža na zem. Tvoje oči vidia dookola len výsmech a nepriateľstvo. Naše hriechy ťa tlačia k zemi. Aj naše hriechy sú nám príťažou

6. zastavenie

6. zastavenie

Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku Tradícia spomína aj Veroniku. Nemohla ako Šimon niesť kríž a nikto ju ani k tomu nemohol nútiť. Ale ona ho celkom určite niesla z Ježišom, tak ako mohla, tak ako jej to diktovalo srdce. Utrela

5. zastavenie

5. zastavenie

Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž Pane, Šimon hoc bol ustatý, vzal na svoje plecia cudzí kríž. My všetci vieme, že cesta k Tebe vedie cez kríž. Často sa ho chceme striasť a zbaviť a nie ešte niesť cudzí kríž.

4. zastavenie

4. zastavenie

Mária sa stretá s Ježišom Láskyplná matka sa stretá so svojím Synom na krížovej ceste. Ježiš je uprostred veľkého zástupu ľudí. Jedni ho trýznia, iní mu pomáhajú. Vieš si predstaviť svoju matku keby na teba pozerala a ty by si

3. zastavenie

3. zastavenie

Ježiš prvýkrát padá pod krížom Prvý pád. Ruky držiace kríž už nestihol vystrieť dopredu. Padá. Na tvár, na kolená. Ďalšia z rán, ktorá zoslabuje už dosť vysilený organizmus. Pred Ježišom je ešte hodný kus cesty. Aj my často padáme pod

2. zastavenie

2. zastavenie

Ježiš berie kríž Ježiš berie na plecia drevený kríž. My, ľudia naňho nakladáme ťarchu kríža – ťarchu našich hriechov. Už aj tak dosť zničený Ježiš prijíma ďalšie utrpenie. To je obeta Boha za nás. Ten, ktorý nemal žiaden hriech, berie

1. zastavenie

1. zastavenie

Ježiš je odsúdený na smrť Pilát odsúdil na smrť Pána Ježiša, hoci nič zlé neurobil. On z lásky k nám sa obetoval na kríži, aby nás vykúpil. Božia láska k nám je nekonečná. Mnohokrát zhrešíme a často si to ani